Arvuti jätkuõpe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele koos veebipõhiste keskkondade kasutamisega 23.08-27.09.2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg: 23.08-27.09.2021, esmaspäeviti ja kolmapäeviti ajavahemikus kell 16.15-19.30 korraga 4 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 A-korpuses , Pärnu
Esimesel korral 23.08.2021 kell 16.15 PKHK A-korpus, ruum A402
Kell 16.15-17.45 koolitaja Eda Tiismaa, 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 18.00-19.30 koolitaja Eda Tiismaa, 2 aktundi
Toimumise kuupäevad: E23.08, K25.08, E30.08, E06.09, K08.09, E13.09, K15.09, E20.09, K22.09, E27.09.2021.
NB! Koolituse ajavahemik on esmaspäeviti kell 16.15-19.30 korraga 4 aktundi koos 15 minutilise virgutuspausiga.
Sihtrühm: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed sh hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad, kes vajavad oma töös oskust kasutada teksti-, tabel- ja esitlustehnikaprogramme põhifunktsioone ning kasutada erinevaid veebipõhiseid keskkondi. NB! Kui  sotsiaalvaldkonna töötajatest kursus ei täitu saavad õppima asuda teiste valdkondade töötajad. 
Maht: 40 tundi, millest
• auditoorse töö maht 10 aktundi
• praktilise töö maht 30 aktundi
Grupi suurus: 15 õppijat. 
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded:
Sihtrühma kuulumine, riigikeele oskus ja arvutikasutamise kogemus koos baasdigioskusega.
Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:
1. kasutada õigeid töövõtteid arvutiga töötades.
2. hallata faile ning kaustu, neid üles ja alla laadida, konverteerida ning jagada.
3. otsida infot (sh erialast) internetist.
4. kasutada tekstitöötlusprogrammi põhifunktsioone.
5. kasutada tabeltöötlusprogrammi põhifunktsioone.
6. kasutada esitlusprogrammi põhifunktsioone.
7. kasutada erinevaid veebipõhiseid keskkondi.
Õppe sisu:
Failihaldus 5 tundi (sh auditoorne – 2 tundi)
1. Failid, kaustad
2. Failide ja kaustade kopeerimine, kustutamine, teisaldamine, otsimine
3. Failide üles ja alla laadimine, konverteerimine ja jagamine
Informatsioon ja kommunikatsioon 10 tundi (sh auditoorine – 2 tundi)
1. Info eesmärgipärane otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine
2. Veebipõhiste keskkondade kasutamine
Tekstitöötlus 10 tundi (sh auditoorne – 2 tundi)
1. Teksti vormindamine
2. Tabelite loomine, korrigeerimine, kujundamine
3. Salvestamine
4. Printimine
5. Loetelude koostamine
6. Objektide lisamine
7. Päise ja jaluse lisamine
Esitlus 5 tundi (sh auditoorne- 2 tundi)
1. Teksti sisestamine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine
2. Slaidide lisamine, kustutamine, järjestamine
3. Esitluse animeerimine
4. Kujunduse lisamine
5. Salvestamine
6. Printimine
Tabeltöötlus 10 tundi (sh auditoorne- 2 tundi)
1. Veerg, rida, lahter, leht
2. Lihtsamad valemid ja funktsioonid
3. Kujundamine (vormindamine)
4. Diagrammide loomine
5. Printimine
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppematerjalid: koolitaja koostatud konspekt
Õppe korraldus:
Arvutiklass 15 +1 arvutiga, interneti ühendus kõikidel arvutitel.
Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele juhendamisele kutseõpetaja poolt.
Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab praktilised tööd koolituse käigus
Hindamismeetodid:
1.Praktiline ülesanne
2.Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
1. Kujundab kuulutuse
2. Koostab vastavalt hooldus- või tegevusplaani näidistabeli
3. Koostab eelarve koostamise/pidamise näidistabeli
4. Koostab esitluse
5. Laeb failid üles ja jagab
Koolitaja:
Eda Tiismaa – infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}