Google võimaluste kasutamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas 07.09-09.11.2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg: 07.09-09.11.2021, teisipäeviti ajavahemikus kell 16.00-18.30 korraga 3 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 A-korpuses , Pärnu
Esimesel korral 07.09.2021 kell 15.30 PKHK A-korpus, ruum A402
Kell 15.30-16.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 16.00-17.30 koolitaja Eda Tiismaa, 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 17.45-18.30 koolitaja Eda Tiismaa, 1 aktundi
Toimumise kuupäevad: T07.09, T14.09, T21.09, T28.09, T05.10, T12.10, T19.10, T26.10, T02.11, T09.11.2021
NB! Koolituse ajavahemik on teisipäeviti kell 16.00-18.30 korraga 3 aktundi koos 15 minutilise virgutuspausiga.
Sihtrühm: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed sh hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad, kes peavad oma töös koostama ja jagama erinevaid dokumente, esitlusi jm, kasutama ühist kalendrifunktsiooni ning vajadusel suhtlema inimeste või võrgustikega läbi veebikeskkonna
Maht: 30 tundi, millest
• auditoorse töö maht 6 aktundi
• praktilise töö maht 24 aktundi
Grupi suurus: 14 õppijat. Kui õppegrupi suurusele (10 õppijat) kehtestatud COVID piirangud ei ole koolituse alguseks 07.09 tühistatud, siis toimub õpe väiksemas 10 õppijaga grupis.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded:
Sihtrühma kuulumine, riigikeele oskus ja arvutikasutamise kogemus koos baasdigioskusega.
Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:
1. kasutada õigeid töövõtteid arvutiga töötades.
2. hallata faile ning kaustu, neid üles ja alla laadida, konverteerida ja jagada.
3. otsida infot (sh erialast/ametialast) internetist.
4. kasutada pilvepõhiseid konverentsivahendeid.
5. koostada pilvetehnoloogiavahenditega erinevaid dokumente ja kasutab neid ühistööks.
Õppe sisu:
Kokku 30 tundi (sh auditoorne 6 akadeemilist (ak) tundi ja praktiline töö 24 ak tundi)
• Ülevaaade Google teenustest
• Digiturvalisus
• Meiliteenuse kohandamine
• Kalendri kasutamine
• Dokumentide loomine, jagamine
• Esitluste loomine
• Küsitluste loomine, jagamine
• Arvutustabelite loomine, jagamine
• Kaardirakenduse kasutamine
• Suhtlemine veebipõhistes keskkondades
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppematerjalid – koolitaja koostatud konspekt
Õppekeskkonna kirjeldus:
Arvutiklass 15 +1 arvutiga, interneti ühendus kõikidel arvutitel.
Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele juhendamisele kutseõpetaja poolt.
Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab praktilised tööd koolituse käigus
Hindamismeetodid:
1.Praktiline ülesanne
2.Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Praktiliste tööde teostamine, mille käigus õppija:
1. Laeb failid üles ning jagab.
2. Kasutab kalendrit.
3. Koostab erinevaid dokumente ning kasutab neid ühistööks.
4. Viib läbi videokõne.
Koolitaja:
Eda Tiismaa – infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}