Arvuti algõpe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele 07.06-30.06.2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg: 07.06-30.06.2021, esmaspäeviti ja kolmapäeviti ajavahemikus kell 16.15-19.30 korraga 4 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 A-korpuses , Pärnu
Esimesel korral 07.06.2021 kell 15.45 PKHK A-korpus, ruum A402
Kell 15.45-16.15 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 16.15-17.45 koolitaja Eda Tiismaa, 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 18.00-19.30 koolitaja Eda Tiismaa, 2 aktundi
Toimumise kuupäevad: E07.06, K09.06, E14.06, K16.06, E21.06, E28.06, K30.06.2021
NB! Koolituse ajavahemik on esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.15-19.30 korraga 4 aktundi koos 15 minutilise virgutuspausiga.
Sihtrühm: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed sh hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad, kes vajavad oma töös elementaarset arvutikasutamise baasoskust. NB! Kui  sotsiaalvaldkonna töötajatest kursus ei täitu saavad õppima asuda teiste valdkondade töötajad. 
Maht: 30 tundi, millest
• auditoorse töö maht 8 aktundi
• praktilise töö maht 22 aktundi
Grupi suurus: 15 õppijat. Kui õppegrupi suurusele (10 õppijat) kehtestatud COVID piirangud ei ole koolituse alguseks 05.04 tühistatud, siis toimub õpe väiksemas 10 õppijaga grupis.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine, riigikeele oskus, kodus arvuti ja interneti olemasolu. Riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:
1. kasutada õigeid töövõtteid arvutiga töötades.
2. hallata faile ning kaustu.
3. otsida infot (sh erialast infot) internetist.
4. kasutada e-posti ja ID-kaardi teenuseid.
5. kasutada tekstitöötlusprogrammi põhifunktsioone.
Õppe sisu:
Arvutialased algteadmised ja failihaldus 6 tundi (sh auditoorne – 2 tundi)
1. Esimesed sammud arvuti kasutamisel, ergonoomika
2. Riistvara, tarkvara
3. Failid, kaustad, andmekandjad
4. Failide ja kaustade kopeerimine, kustutamine, teisaldamine, otsimine
Informatsioon ja kommunikatsioon 10 tundi (sh auditoorine – 4 tundi)
1. Otsing veebis
2. Neti- ja meilietikett, turvalisus
3. ID-kaart ja selle kasutamine, digiallkirjastamine
4. Veebipõhise postkasti loomine
5. E-kirja koostamine, saatmine, vastamine, edastamine, kustutamine
6. Manuse lisamine, avamine, salvestamine
Tekstitöötlus 14 tundi (sh auditoorne – 2 tundi)
1. Tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word tutvustus
2. Teksti sisestamine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine
3. Teksti vormindamine
4. Tabelite loomine, korrigeerimine, kujundamine
5. Salvestamine
6. Printimine
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus:
Arvutiklass 15 +1 arvutiga, interneti ühendus kõikidel arvutitel.
Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele juhendamisele kutseõpetaja poolt.
Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab praktilised tööd koolituse käigus
Hindamismeetodid:
Praktiline ülesanne
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Praktiliste tööde teostamine, mille käigus õppija:
1. Koostab avalduse
2. Koostab Curriculum Vitae
3. Koostab antud ülesande põhjal eneseanalüüsi näidistabeli
Dokumentide koostamisel ning täitmisel arvestatakse Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni nõuetega, et õppijal oleks võimalus materjale kasutada kutse taotlemisel.
Koolitaja:
Eda Tiismaa – infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}