Vabavaraline kujundusprogramm Canva algajatele september 2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 10.09- 08.10.2021
Ajakava:

-  R 10.sept. kell 10.00-15.00 (sees 30 min. paus), 6 ak.t.
-  R 17.sept. kell 10.00-15.00 (sees 30 min. paus), 6 ak.t.
-  R 24.sept. kell 10.00-14.00 (sees 15 min. paus), 5 ak.t.
-  R 1.okt. kell 10.00-15.00 (sees 30 min. paus), 6 ak.t.
-  R 8.okt. kell 10.00-14.00 (sees 15 min. paus), 5 ak.t.


Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm:

1) vanemaealine õppija vanuses 55+, kel on küll elementaarsed oskused arvutikasutuses ja huvi kujundusvaldkonna vastu, ent puuduvad kogemused kujundusprogrammidega töötamises,
2) väikeettevõtete töötajad, kel tekib aeg-ajalt vajadus kujundada mõni materjal (teade, kutse, kuulutus jms.) natuke erilisemalt, kuid firmal puudub võimalus ja vajadus osta kallist kujundustarkvara.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: elementaaroskused arvutiga töötamiseks vajalikud, ent varasemat kokkupuudet kujundusprogrammidega pole nõutud.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusi ei rahastata. Õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.

Maht:  28 tundi


Õpiväljund:   
Kursuse läbinu:

  • omab algteadmisi kujunduselementidest ja -põhimõtetest,
  • tunneb vabavaralise kujundusprogrammi Canva võimalusi ja põhilisi töövõtteid,
  • suudab luua nii digi- kui printväljundiga kujundusfaile,
  • omab ettekujutust autoriõigusega seotud probleemidest.


Koolituse teemad:    

I Õppe auditoorne osa (12 tundi)
lühike kujundusõpetus (2 tundi):
- kujunduselemendid,
- kompositsioon,
- värv,
- tutvumine autoriõiguse probleemidega.
programmi töövahendite tundmaõppimine (10 tundi):
- kujunduste alusvormid, nende mõõtmed,
- valmis kujunduselemendid, šabloonid,
- töö kujunduselementidega (suurendamine, vähendamine, peegeldamine, nihutamine jms),
- täitevärvid, taustad,
- töö tekstiga, fondid,
- töö fotoga,
- töö salvestamine, töö viimine universaalsesse PDF-formaati, printimine,

II Õppe praktiline osa (16 tundi)
valmivad kolm printväljundiga kujundust järgmiste hulgast (õppija valikul) (12 tundi):
- poster,
- menüü,
- infovoldik,
- arveplankett,
- CV,
- esitlus,
valmib üks digikujundus järgmiste hulgast (õppija valikul) (2 tundi):
- kutse,
- kaart,
- fotokollaaž,
- postitus sotsiaalmeediasse.
valminud kujunduste analüüs (2 tundi).


Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1)  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses
2) loodud neli kujundust, millest kolm tuleb esitada prinditud kujul ja üks digikujundusena

Hindamiskriteeriumid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujunduslikust aspektist lähtudes – kompositsioon, koloristika, erinevate töövõtete kasutamise põhjendatus ja oskuslikkus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)


Läbiviija: Lemmi Aimre
on lõpetanud aastal 2008 bakalaureusena Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kujunduskunsti eriala, varasemalt omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis majandusküberneetika eriala. Töötanud Tartu Ülikooli Raamatukogus programmeerijana, Tartu Ülikooli Kirjastuses kujundaja-arvutigraafikuna, alates 1997-st aastast vabakutselise arvutigraafiku, hiljem graafilise disaineri ja kujunduskunstnikuna.


Koolitusjuht:
 Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.