Arvuti algõpe koos veebipõhiste töövahendite kasutamisega sügis 2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 21.09- 16.11.2021. 2 korda nädalas T ja N kell 16.45-19.55 (4 ak. tundi, sh. 10 minutit pausi). Koolitust ei toimu T 09.11 ja N 11.11.21
NB! Pakume koolitust 100% veebipõhisena keskkonnas Teams.

Toimumise koht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus
Sihtrühm: läbivalt erinevate valdkondade/ ametikohtade lõikes infotehnoloogilise vajadusegatöötajad.
Grupi suurus: 14 inimest
Õppe alustamise nõuded: internetiühendusega arvuti, koos veebikaamera ja mikrofoniga. Kehtiv ID-kaart koos lugejaga ja kehtivate sertifikaatidega, Mobiili-ID või Smart-ID.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis võiülikoolis tasemeõppes. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusi ei rahastata. Õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
Õppekava edukalt läbinu:
- Kirjeldab internetipõhiste teenuste (pilveteenuste) olemust
- Kasutab ja seadistab pilvekontot
- Loob ja redigeerib teksti- ja tabelarvutuslikke dokumente pilverakendustega
- Oskab käsitleda esitlusdokumente, vorme ja veebilehti pilverakendustega
- Haldab internetis olevaid dokumente ning kasutab dokumente võrguühistöövahendites
- Omab ettevalmistust internetipõhiseks asjaajamiseks
- Kasutab digitaalset allkirjastamise võimalust internetipõhises rakenduses

Koolituse teemad:  
I teema – interneti pilv, pilveteenused ja rakendused (14 tundi)
- Pilve mõiste, ajalugu, olemasolevad võimalused 
- Erinevate pilveteenuste pakkujad ja nende lühiülevaade 
- Isikliku pilvekonto mõiste ja selle loomine ning seadistamine 
- Pilvekontole ligipääsetavus 
- Pilverakendused 
- Pilveteenuse turvalisus 
II teema – dokumentide haldamine internetipõhistes teenustes (40 tundi)
- Tekstidokumendi loomine 
- Töövõtted tekstidokumendi loomisel ja redigeerimisel 
- Tekstidokumendi redigeerimisvõimaluste erinevus võrreldes spetsiaalse kontoritarkvaraga 
- Tabelarvutusliku dokumendi loomine 
- Töövõtted tabelarvutusliku dokumendi loomisel ja redigeerimisel 
- Tabelarvutusliku dokumendi redigeerimisvõimaluste erinevus võrreldes spetsiaalse kontoritarkvaraga 
- Esitlusdokumendid 
- Vormid 
- Kaardirakendused 
- Veebilehed 
- Muud ühendatavad rakendused 
- Dokumentide haldus ja struktuur 
- Võrgukoostöövahendite kasutamine erinevate dokumendiga 
III teema – asjaajamine pilves (6 tundi)
- Pilveteenuste kasutamine väikeettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtjana 
- Digitaalallkirjastatud dokumendid pilves 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. 

Lõpetamise tingimused:
 Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta: 
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud vähemalt 80% praktilistest töödest.

Hindamismeetoditeks
on praktilised tööd pilveteenuses:
- konto loomine
- konto ligipääsetavus
- tekstidokumendi loomine ja muutmine
- tabelarvutusliku dokumendi loomine ja muutmine
- mõne muu dokumendi loomine ja muutmine
- dokumentide jagamine ühistööks
Hindamiskriteerium:
- kasutab pilve kontot ja omab sellele ligipääsu olenemata asukohast
- koostab tekstidokumente pilveteenuses ning oskab neid vajadusel muuta
- koostab arvutuslikke dokumente pilveteenuses ning oskab neid vajadusel muuta
- kasutab esitlusdokumenti, vormi ja veebilehte ning oskab neid vajadusel muuta
- loob dokumentide hoidmiseks kaustu, muudab dokumendi asukohta pilves, vajadusel kategoriseerib dokumente
- jagab dokumente vaatamiseks või muutmiseks
A (arvestatud)

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui: 
isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviijad: 
Janek Leppnurm
, MA - haridusteaduste magisterInfotehnoloogia (902) kõrgharidus. Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (1636) kõrgharidus, magister. Õpetaja, tase 7 (tähtajatu)
Janne Ojala, MA – haridusteaduste magisterInfotehnoloogia (902) kõrgharidus. Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (1636) kõrgharidus, magister. Õpetaja, tase 7 (tähtajatu)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.