Sõiduauto diagnostika põhitõed (2022 I pa.)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 10.03- 18.04.2022. Koolituspäevad E ja N kell 16.00-20.00 (sisse arvestatud paus 15 minutit).

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, D-korpus

Sihtrühm:
Erialase tasemehariduseta isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi kaasaegsete sõidukite hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks.
Samuti täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse ja kelle erialased teadmised ja oskused vajavad täiendamist või uuendamist.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

 

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: haridusnõudeta, eesti keele oskus ning huvi tehnika vastu. Erialased teadmised sõiduauto ehitusest ja praktiline kogemus.

Maht: 60 tundi


Õpiväljund:
Koolituse läbinud inimesel on sügavam ettekujutus sõidukite elektrisüsteemidest ja koolitatav on omandanud erinevaid töövõtteid rikete avastamiseks.
Osaleja oskab:
1) teostada erinevaid elektrimõõtmisi nii multimeetri kui ostsilloskoobiga.
2) lugeda veakoode ja defekteerida erinevaid elektrisüsteemi vigu.


Koolituse teemad:

Auditoorse töö teemad 32 tundi
Elektrotehnika alused – mõisted ja suurused, ühikud, el skeemid lugemine
Mootorielektroonika – andurid ja täiturid
Tehnohooldus ja diagnostika –diagnoosiseadmega teostatavad hooldustoimingud (testid ja manipulatsioonid), tõlgendamine
Multimeetriga mõõtmine – pinge, vool, takistus, pingelang
Ostsilloskoobiga signaalide mõõtmine
OBD veakoodide lugemine, tõlgendamine ja järeldused
Sõidukite arvutivõrgud

Praktilise töö lühikirjeldus 28 tundi
Elektrimõõtmised - pingelang, takistus, pinge ja vool
Tehnohooldus ja diagnostika - service tuled, hooldustoimingud
Ostsilloskoobiga mõõtmine - mõõtmisvahemike paika panek, signaalide mõõtmine, signaalide tõlgendamine.
OBD veakoodide lugemine, tõlgendamine, defekteerimine ja vigade kustutamine.


Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd

Hindamismeetodiks on praktilised vahetööd: mõõtmine multimeeter ja ostsilloskoop ning vigade diagnoosimine OBD ühenduse abil.

Hindamiskriteerium:
Multimeeter ja ostsilloskoop - praktiline töö loetakse sooritatuks, kui mõõteriistad on ühendatud korrektselt ja ohutult. Kasutatud on õigeid töövõtteid. Mõõteriista mõõtepiirkonnad on määratud õiged ja saadud mõõtetulemust osatakse kirjeldada ja selle järgi järeldusi teha.
OBD - praktiline töö loetakse sooritatuks, kui dignostika aparaat on ühendatud korrektselt ja ohutult. Kasutatud on õigeid töövõtteid. Sõiduki andmed on sisestatud korrektselt. Leitakse üles veakoodid ja osatakse neid tõlgendada ja järeldusi teha. Osatakse läbi viia diagnoosiaparaadiga tehtavaid hooldustoiminguid. Viiakse läbi erinevate andurite ja täiturite manipulatsioone.
A (arvestatud)


1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
    • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
    • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

 

Läbiviija: Mario Susi- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu). Kutsetunnistus sõiduautotehnik I (tähtajatu)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 
{BreezingForms:tasuta}