Väliruumi kavandamine arvutis (vabavaralise programmi Gravit Designer baasil) (2022 I pa.)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 04.02- 11.03.2022
Ajakava:
- R 04.02 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)
- R 11.02 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)
- R 18.02 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)
- T 22.02 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)
- R 04.03 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)
- R 11.03 kell 10.00 -14.15, lõunapaus 12.00 -12.30 (5 ak.tundi)

 

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm:
1) haljastusega tegelevate firmade töötajad ning alustavad aiandusettevõtjad, kel pole kohe
võimalust töötada litsenseeritud projekteerimisprogrammidega (nt. AutoCAD)
2) aiandushuvilised, kel puudub arvutil väliruumi planeerimise kogemus,
3) aiandus- ja haljastusfirmade sekretärid on samuti oodatud, kuna programmi võib kasutada
ka reklaammaterjalide loomiseks.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

 

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise põhioskused, aiandusalased baasteadmised/huvi.

Maht: 30 tundi


Õpiväljund:
Koolitusprogrammi läbinu:
1) oskab oma töös kasutada programmi Gravit Designer peamisi võtteid,
2) oskab luua väliruumi mistahes objektidest sümbolkujundeid,
3) oskab arvutisse viia väliruumi 2D üldplaani koos sümbolkujunditega,
4) oskab loodud joonise üle kanda universaalsematesse failiformaatidesse.


Koolituse teemad:

I Õppe teoreetiline osa (12 ak. tundi):
- väliruum, väliruumi liigid ja komponendid,
- vektorgraafikaprogrammi Gravit Designer üldmõisted,
- programmi töövahendid ja -võtted,
- algkujundid (joon, ristkülik, ring, vabavormilised kujundid),
- tegevused (kujundi korrigeerimine, täitevärvid ja -pinnad, kihid, dubleerimine, peegeldamine,
pööramine),
- töö tekstiga,
- fotofaili importimine,
- joonise eksportformaadid.
II Õppe praktiline osa (18 ak. tundi):
- etteantud näidiste eeskujul valmivad 2 väliruumi 2D üldplaani joonist (terrassi- ehk
puhkeala plaan, aiaosa haljastuse üldplaan),
- valminud tööde analüüs.


Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. loonud kursuse käigus etteantud jooniste eeskujul kaks aiakujunduse kavandit (terrassi ehk puhkeala plaan ning aiaosa haljastusplaan)

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Praktiline töö- valmivad kaks aiakujunduse kavandit.
Õppija loob kursuse käigus etteantud jooniste eeskujul kaks aiakujunduse kavandit (terrassi ehk puhkeala plaani ning aiaosa haljastusplaani), millest mõlemad esitatakse prinditud kujul.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse nii väliruumi enda kui ka jooniste kujunduslikust
lahendusest ning jooniste tehnilise teostuse korrektsusest lähtudes – tsoonide lahendus
väliruumis, jooniste kompositsioon, koloristika, erinevate töövõtete kasutamise oskuslikkus.
Kursus saab läbitud, kui kumbki joonis kahest on hinnatud valikuga arvestatud.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).


1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
    - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
    - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Lemmi Aimre on lõpetanud aastal 2008 bakalaureusena Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kujunduskunsti eriala, varasemalt omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis majandusküberneetika eriala. Töötanud Tartu Ülikooli Raamatukogus programmeerijana,
Tartu Ülikooli Kirjastuses kujundaja-arvutigraafikuna, alates 1997-st aastast vabakutselise arvutigraafiku, hiljem graafilise disaineri, kujunduskunstniku ja kujundusprogrammide koolitajana.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 
{BreezingForms:tasuta}