Mootorsõiduki kliimasedmete käitleja pädevuskoolitus (2022 I pa.)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 20.04-27.04.2022. Koolituspäevad K 20.04, T 26.04 ja K 27.04.2022 kell 09.00-17.00. Koolitus registreerumiseks avatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, D-korpus

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevad töötajad, kellel puudub vastav kutsetunnistus või sertifikaat ning autovaldkonna töökogemusega isikud, kes soovivad täiendada oskusi ja tõsta konkurentsivõimet tööturul.
Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus koolituse lõppedes sooritada lisatasu eest vastavalt kutsestandardile Autokutseõppe Liidu poolt korraldatav mootorsõiduki tehnik, tase 4 osakutse - mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 eksam (kutse andja Autokutseõppe Liit MTÜ).
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt eelteadmised kliimaseadmete ja mootorsõidukite hooldamisest ja remondist.

Maht: 26 tundi

Õpiväljund:
Kursuse läbinu:
1) omab ülevaadet mootorsõidukite kliimaseadmetest, nendele kehtivatest nõuetest, hooldusest ja käitlemisest.
2) kontrollib, hooldab ja remondib kliimaseadmeid ning vahetab nende komponente, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel
3) hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust kehtivatele tehnilistele nõudmistele
4) tunneb keskkonnasõbralikke töövõtteid süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusaine kokkukogumise käigus
5) kasutab digitehnoloogilisi programme


Koolituse teemad:

Auditoorse töö teemad 16 tundi
Mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte, käitamise põhialused, füüsikalised näitajad ja seosed
Mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing
Fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusainetega seotud õigusaktid, määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohased sätted
Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest ja heite mõjust keskkonnale
Erialase digitaalse õppeprogrammi tundmaõppimine, enesekontrollitestide sooritamine.
Teadmised digiturvalisusest.
Teoreetilise osa test

Praktilise töö lühikirjeldus 10 tundi
Mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõtted Mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing Ohutustehnika ja külmutusainete keskkonnaohutus
Sh:
- külmutusagensi mahuti käsitsemine;
- kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine;
- kogumisseadme käitamine.
Praktilise töö sooritamine.


Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud läveni tasemel teoreetilise osa valikvastustega testid (test 1 ja 2) ning praktilise töö

Hindamismeetod
Teooriatest koosneb kahest osast, kummaski 15 küsimust (valikvastustega).
Test 1 Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained.
Test 2 Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamist ja kutseala puudutavate õigusaktide tundmine.
Praktiline töö- mootorsõidukite hooldamise teostamine.

Hindamiskriteerium
Valikvastustega teooriatesti lävend 80%.
Praktiline töö loetakse sooritanuks kui kursuslane teostab kliimaseadme hooldustööd ohutult ja keskkonda säästvalt.
A (arvestatud).

1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
    • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
    • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

 

Läbiviija: Mario Susi- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu). Kutsetunnistus sõiduautotehnik I (tähtajatu).

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 
{BreezingForms:tasuta}