Üldharidusliku kooli õpetaja abi ettevalmistuskursus

el sotsiaalfond horisontaalne

 1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 16.03-19.05.2022, T ja N, kell 16.45-20.00, 4 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu.
Sihtrühm:
Täiskasvanud pedagoogilise ettevalmistuseta õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad abistada üldhariduskooli õpetajaid.

Grupi suurus: 15 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks:

 • eesti keele oskus suhtlustasandil,
 • omandatud keskharidus,
 • esmane arvuti kasutamise oskus,
 • valmisolek õppetööks,
 • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.


NB! Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppivaid inimesi, kes õpivad tasuta kohal!

Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
Õppija toetamine:
1. on teadlik õppimist mõjutavatest teguritest ja seaduspärasustest; on teadlik digilahenduste kasutamise võimalustest ja sellega seotud riskidest õppimisel;
2. koostöös õpetajate ja lapsevanematega toetab ja suunab õppijat;
Õpetaja kutset läbiv kompetents:
3. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; annab konstruktiivset tagasisidet ja on sellele avatud.
4. hindab ja arendab oma digikompetentsust vastavalt haridusvaldkonnas tunnustatud digipädevusmudelile.
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine:
5. orienteerub HEV valdkonda puudutavates õigusaktides; mõistab ja kasutab HEV valdkonnas kasutatavat enamlevinud terminoloogiat;
6. viib läbi õppija arengut toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas.

Koolituse teemad:
Auditoorne töö 35 ak tundi
Suhtlemisprotsess. Kontakti loomine ja hoidmine. Suhtlemistõkked. Aktiivne kuulamine.
Konstruktiivse tagasiside põhimõtted.
Õpiedukust ja käitumist mõjutavad tegurid. Tunnetusprotsessid. Õppe kavandamine arvestades soodsat õppekeskkonda, õppijate eripära. Õppijate sotsiaalsed oskused, suhted eakaaslaste ning täiskasvanutega.
Kaasav haridus ja haridusliku erivajaduse määratlus. Hariduslike erivajadustega õppija õppetöö korraldus koolis.
Praktiline töö 45 ak tundi
Õppimine ja õpetamine digiajastul. Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine, arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate ja õpikeskkonna eripära.
Meeskonnatöö. Konfliktid ja konfliktide lahendamine.
HEV õppija individuaalsusega arvestamine ja toimetuleku toetamine õppeprotsessis.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
Hindamismeetodid: grupitöö, praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt ette antud juhendile. Tegevused, ülesanded ja grupitööd peavad olema sooritatud ning saanud positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Läbiviijad:

Liina Õmblus, külalislektor. Õppealajuhataja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool. Eripedagoog, tase 8. Töökogemust eripedagoogina üle 20 aasta. Eesti Eripedagoogide Liidu juhatuse esimees ja väikese koormusega Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas.
Terje Jürivete, PKHK õppe- ja karjäärinõustaja. Tallinna Pedagoogiline Instituut koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, kõrgharidus. Haridustase võrdsustatud magistrikraadiga 1991. aasta määruse alusel. Karjäärinõustaja kutsetunnistus, tase 7. Pikaaegne töökogemus haridusvaldkonnas – koolitaja on tegelenud noorte, lastevanemate, õpetajate nõustamisega ning õpetamise ja koolitamisega.
Eda Tiismaa, PKHK vanemraamatukoguhoidja, täiendusõppe arvuti õpetaja. Tallinna Pedagoogikaülikool, Infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolitajad võivad muutuda.
Marje Vaan, külalislektor, Pärnu Vanalinna Põhikool väikeklassi õpetaja ja abiõpetaja. Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon, E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia. Magistrikraad, Tallinna Ülikool, Pedagoogiline nõustamine.
Karin Luts, külalislektor. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala võrdsustatud magistriga. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 6 aastat 2015-2021).
Diana Veskimägi, külalislektor. Pärnu Vanalinna Põhikool. Haridustehnoloog (al 2011) ja informaatikaõpetaja (al 2019). Eesti Haridustehnoloogide Liit. Juhatuse esimees. Täiskasvanukoolituste läbiviimise kogemus alates 2011 aastast. 
2019 – kestev. Andragoogika bakalaureuseõpe. Tallinna Ülikool (lõpetamine 2022 kevad). 

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}