Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine 10.05 - 29.06.2022

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg: 10.05 - 29.06.2022,
sh 10.05, 11.05 ja 17.05 on koolimajas teooriaõpe. Koolitus toimub ajavahemikus kell 9.00-16.00 (6-8 ak. tundi). Kahel päeval 18.05 ja 07.06 on praktiline töö Tamme talu ürdiaias ning kahel päeval õppekäigud (planeerimisel, sõltub ilmasikuoludest) maitse- ja ravimtaimede taimlatesse.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tamme Aiandustalu Pärnumaal. Õppekäigud üle Eesti.
Esimesel päeval 10.05 kell 13.30 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar, A-korpus ruum A404
T 10.05 kell 14.00-19.00 koos vaheaegadega, teooria 6 ak tundi, koolitaja Heli Viedehof
K 11.05 kell 09.00-14.15 koos vaheaegade ja lõunapausiga, teooria 6 ak tundi, koolitaja Heli Viedehof
NB! Kui ilmastikuolud on soojad ja päikeselised, siis toimub teooriaõppe asemel praktiline töö Tamme Talu ürdiaias. Võta igaksjuhuks kaasa välitöödeks sobilik riietus. Töövahendid Tamme talust.
T 17.05 kell 09.00-16.00 koos vaheaegadega, teooria 8 ak tundi, koolitaja Heli Viedehof
K 18.05 kell 09.00-14.15 koos vaheaegadega praktiline töö Tamme talu ürdiaias, 6 ak tundi , koolitaja Heli Viedehof
T 07.06 kell 09.00-14.15 koos vaheaegadega praktiline töö Tamme talu ürdiaias, 6 ak tundi , koolitaja Heli Viedehof
Kahel päeval õppekäigud (planeerimisel juunisse, sõltub ilmasikuoludest) maitse- ja ravimtaimede taimlatesse üle Eesti
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 48 tundi, millest
• auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 28 akadeemilist tundi sh õppekäigud maitse- ja ravimtaimede taimlatesse
Grupi suurus: 11 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Õppekava vaata SIIT 
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
1. tunneb ja liigitab maitse- ja ravimtaimi, mõistab nende süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, fenoloogiat;
2. rakendab sobivaid maitse- ja ravimtaimede kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3. valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt maitse- ja ravimtaimede omadustele;
4. koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• Maitse- ja ravimtaimede mõiste ja rühmitamine.
• Maitse- ja ravimtaimede liigid ja sordid. Maitsetaimede erigrupid.
• Maitse- ja ravimtaimede külma- ja talvekindlus
• Ühe- ja mitmeaastased maitse- ja ravimtaimed
• Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine müügiks, mahekasvatus. Roheoskused ja –teadmised.
• Maitse- ja ravimtaimede valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Praktilise töö maht 28 akadeeemilist tundi
• Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine.
• Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Maitse- ja ravimtaimede paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
• Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
• Maitse- ja ravimtaimede talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine.
• Maitse- ja ravimtaimede müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted. Roheoskused ja –teadmised.
• Õppekäigud maitse- ja ravimtaimede taimlatesse
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - õppija on koostanud  ja vormistanud arvutil kasvuala hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö Tamme aiandustalus, mis on tunnustatud maitse- ja ravimtaimede kasvataja. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud arvutil kasvuala hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õppija kavandab maitse- ja ravimtaimede kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab ja rühmitab maitse- ja ravimtaimi vastavalt nende omadustele.
• Kavandab kasvuala rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab kasvuala istutusplaani vastavalt maitse- ja ravimtaimede kasvatamisnõuetele.
• Koostab kasvuala hooldustööde plaani.
Koolitaja:
Heli Viedehof –Tamme talu ürdiaia perenaine ja ettevõtja Pärnumaal, maitse- ja ravimtaimede teemal koolitaja, raamatu „Tamme talu ürdiaias“ autor.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}