Looduslikust uuendusest või metsakultuurist püsimetsaala või parkmetsa kujundamine 24.03-26.03.2022

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg:
  24.03 - 26.03.2022, korraga 8-10 akadeemilist (ak) tundi sh ühel päeval  õppekäik Pärnumaa loodusesse.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel päeval 24.03 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum A224 
9.00-9.25 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
9.30-11.00 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
11.15-12.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.15-14.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
15.00-18.15 koolitaja Kaja Hiie 4 aktundi
Teisel päeval 25.03 kell 09.00
Niidupargi 12 D-korpuses, ruum D207
9.00-10.30  koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
Lõuna
13.00-14.30 koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
14.45-16.15 koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
Viimasel päeval 26.03 kell 09.00-16.15 õppekäik looduses
Kogunemine A- korpuse I korruse fuajees kell 8.45 - 09.00.
Õppekäik Niidupargis ja Pärnu jõe ääres, Raeküla metsades ning Rehepapi tänava 100 tamme pargis.

Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümbeõppida või naasta erialasele tööle
Maht: 26 tundi, millest
• auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi 
Grupi suurus: 10 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. Selgitab püsimetsaalade ja parkmetsade majandamise erisusi ja võimalikke probleeme;
2. Eristab levinumaid puittaimi ja selgitab nende sobivust kasvukohale;
3.Kirjeldab puittaimede  kasutusvõimalusi erinevateks ülesanneteks (dekoratiivsus, loodushoid, majanduslik kasutus)
4. Kirjeldab püsimetsadealade ja parkmetsade rajamise võimalusi.
5. omab arusaama roheoskuste ja -teadmiste kasutamise vajadusest.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
1. Püsimetsaala ja parkmetsa eelised ja probleemid- vastupidavus ilmastikuoludele ja haigustele, majandamise erisused
2. Sobivad puu- ja  põõsaliigid- nende kasvunõuded.,dekoratiivsus,ilmastikukindlus, Erinevate liikide omavaheline sobivus- valgusnõuded, kasvukiirus, suurus
3. Puistute kujundamise võimalused - puuliikde segamine, olemasolevate puittaimede kasutamine
4. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - teoreetiliste teadmiste test tulemusele vähemalt 60%.
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
1.Hooldustöödel kasutatavad töövahendid(saed, trimmerid)- nende hooldus, ohutustehnika, ergonoomilised töövõtted.
2. Õppekäik  looduses:  ala ülevaatus, puude tervisliku seisundi  hindamine, kasvukohale sobivate liikide valik ja puude gruppde valimine.Praktilisteks töödeks saab kasutada ka osalejate endi sobivaid alasid.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana looduses. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on vajadusel tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod:
Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
Õppija:
1. Selgitab püsimetsaalade ja parkmetsade majandamise erisusi ja võimalikke probleeme;
2. Eristab levinumaid puittaimi ja selgitab nende sobivust kasvukohale;
3.Kirjeldab puittaimede  kasutusvõimalusi erinevateks ülesanneteks (dekoratiivsus, loodushoid, majanduslik kasutus)
4. Kirjeldab püsimetsadealade ja parkmetsade rajamise võimalusi.
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Arnold Schmidt – Metsandusettevõtja. Haridus: Tallinna Pedagoogiline Instituut 1977,  kehalise kasvatuse eriala. Täiendkoolitus: Eesti Põllumajandusülikool 1997, metsandusõpetaja-konsulendi koolitus.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.