Vabavaraline kujundusprogramm Canva algajatele 2022/2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 23.09- 28.10.2022

R 23.sept. 10.00-15.00 (sisaldab ka vaheaega 30 min) 6 h
R 30.sept. VABA
R 7.okt. 10.00-15.00 (sees ka vaheaeg 30 min.) 6 h
R 14.okt. 10.00-15.00 (sees ka vaheaeg 30 min.) 6 h
R 21.okt. 10.00-15.00 (sees ka vaheaeg 30 min.) 6 h
R 28.okt. 10.00-13.30 (sees ka vaheaeg 30 min.) 4 h

Sihtrühm:

1) vanemaealine õppija vanuses 55+, kel on küll elementaarsed oskused arvutikasutuses ja huvi kujundusvaldkonna vastu, ent puuduvad kogemused kujundusprogrammidega töötamises,
2) väikeettevõtete töötajad, kel tekib aeg-ajalt vajadus kujundada mõni materjal (teade, kutse, kuulutus jms.) natuke erilisemalt, kuid firmal puudub võimalus ja vajadus osta kallist kujundustarkvara.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: elementaaroskused arvutiga töötamiseks vajalikud, ent varasemat kokkupuudet kujundusprogrammidega pole nõutud. Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad sihtrühma ei kuule.

Maht:  28 tundi

Õpiväljund:   
Kursuse läbinu:

  • omab algteadmisi kujunduselementidest ja -põhimõtetest,
  • tunneb vabavaralise kujundusprogrammi Canva võimalusi ja põhilisi töövõtteid,
  • suudab luua nii digi- kui printväljundiga kujundusfaile,
  • omab ettekujutust autoriõigusega seotud probleemidest.

 

Koolituse teemad:    

I Õppe auditoorne osa (12 tundi)

  • lühike kujundusõpetus:

- kujunduselemendid,
- kompositsioon,
- värv,
- tutvumine autoriõiguse probleemidega.

  • programmi töövahendite tundmaõppimine:

- kujunduste alusvormid, nende mõõtmed,
- valmis kujunduselemendid, šabloonid,
- töö kujunduselementidega (suurendamine, vähendamine, peegeldamine, nihutamine jms),
- täitevärvid, taustad,
- töö tekstiga, fondid,
- töö fotoga,
- töö salvestamine, töö viimine universaalsesse PDF-formaati, printimine,

II Õppe praktiline osa (16 tundi)

  • valmivad kolm printväljundiga kujundust järgmiste hulgast (õppija valikul):

- poster,
- menüü,
- infovoldik,
- arveplankett,
- CV,
- esitlus,

  • valmib üks digikujundus järgmiste hulgast (õppija valikul):

- kutse,
- kaart,
- fotokollaaž,
- postitus sotsiaalmeediasse.

  • valminud kujunduste analüüs.

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 

Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1)  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
2) loodud neli kujundust, millest kolm tuleb esitada prinditud kujul ja üks digikujundusena

Hindamiskriteeriumid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujunduslikust aspektist lähtudes – kompositsioon, koloristika, erinevate töövõtete kasutamise põhjendatus ja oskuslikkus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).

1. Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
    - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
    - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Lemmi AimreLemmi Aimre
on lõpetanud aastal 2008 bakalaureusena Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kujunduskunsti eriala, varasemalt omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis majandusküberneetika eriala. Töötanud Tartu Ülikooli Raamatukogus programmeerijana, Tartu Ülikooli Kirjastuses kujundaja-arvutigraafikuna, alates 1997-st aastast vabakutselise arvutigraafiku, hiljem graafilise disaineri ja kujunduskunstnikuna.

 

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input