Väikeettevõtja digitaalsed töövahendid turundustegevuses 2022/2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 01.11- 06.12.2022. Koolituspäevad teisipäev ja neljapäev kell 17.15-20.30 (korraga 4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit).
Koolitust ei toimu T 22.11.2022.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm:

- väikeettevõtja, väikeettevõtte töötaja, FIE, kes on internetiturundusega tegelenud vähe või üldse mitte ning,  kes soovivad ise kliendisuhtluse ja turundustegevustega hakkama saada.
- väikeettevõtjad, kes soovivad saada uusi teadmisi ja kogemusi sotsiaalmeedia keskkonnas ja oskusi turundustegevuseks digitaalsete töövahenditega (Smily, Canva), et oma tööalast konkurentsivõimet parandada.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel. Teadmised ettevõtlusest.

Maht:  40 tundi

 

Õpiväljund:   

Kursuse läbinu:

 • määratleb kliendigrupid vastavalt klientide vajadustele ja ootustele ning ettevõtte eesmärkidele
 • toetab turundustegevust vastavalt ettevõtte eesmärkidele
 • omab algteadmisi digitaalsetest turundusvahenditest ja põhimõtetest

 

Koolituse teemad:    

I Õppe auditoorne osa (10 tundi)

 • lühike turundusõpetus:

Turunduseesmärkide püstitamine.
Sotsiaalmeedia võimalused turunduskommunikatsioonis
Turunduskommunikatsiooni olemus
Promotsiooni vormid
E-turundus ja selle kasutusvõimalused

 • lühike õpetus kliendisegmentidest ja väärtuse loomisest klientidele:

Klientide vajaduste ja ootuste ning kliendigruppide määratlemine
Turu segmenteerimine
Klientide vajadused ning soovid
Tarbijate ostukäitumine

II Õppe praktiline osa (30 tundi)

Kliendiprofiili ehk persoona loomine
Turundusplaani koostamine
Smaily keskkonnaga tutvumine ning uudiskirja loomine keskkonnas
Kodulehe analüüs
Sotsiaalmeedia keskkondade analüüs
Sotsiaalmeedia postituste planeerimine ja valmistamine
Turundusplaani loomine lähtuvalt ettevõttest ja kliendisegmendist
Sisuturunduslik artikkel oma valdkonna tarbeks kasutades Smaily.ee platvormi
Facebooki või Instagrami postitus
Canvas sotsiaalmeedia bännerite loomine

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1)  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
2) loodud on üheleheküljeline turundusplaan ning enda ettevõtlusvaldkonda sobiv sisuturunduslik artikkel;
3) sotsiaalmeedia reklaampostitus.

Hindamiskriteeriumid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse üheleheküljelise turundusplaani terviklikkust, sisuturundusliku artikli aja- ja asjakohasust ning sotisaalmeedia reklaampostituse sobivust valitud sihtgrupiga.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

 

 1. Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: 
Riina Tomast on lõpetanud aastal 2011 magistriõpingud Tartu Ülikoolis teenuse disaini ja juhtimise eriala. Tegelenud ettevõtlusega aastast 2010. Koolitanud alates 2011 ettevõtluse ja turunduse valdkonna täiendõppe õppijaid Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis. Õpetas alates 2017-2022 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana tulevasi väikeettevõtjaid ja ärikorralduse spetsialiste. Huvitub sotsiaalmeedia turundusest ning kliendikogemuse parendamisest.

 

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input