Erialane soome keel hotellipersonalile 2022/2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 23.11.2022- 30.03.2023 (valdavalt koolituspäevad kolmapäevad, mõnel korral ka neljapäevad)
Ajakava:
K 23.11.22 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 30.11.22 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 07.12.22 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
N 08.12.22 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 14.12.22 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 11.01.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
N 12.01.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 18.01.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 25.01.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 01.02.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
N 02.02.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 08.02.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 15.02.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 22.02.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 01.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
N 02.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 08.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 15.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 22.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
K 29.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)
N 30.03.23 kell 17.30-20.00 (korraga 3 ak. tundi+15 minutit)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm:
Hotelli teenindav personal, kelle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas ka kliendisuhtlus soome keeles. Töötajad, kes vajavad keeleoskuse taseme tõstmist, et tagada kvaliteetne ja nõuetekohane teenindus muutuvas ühiskonnas.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: A1 tasemel soome keele oskus.

Maht: 70 tundi

Õpiväljund:
Koolitusprogrammi läbinu:
- saab aru soomekeelsest tavakõnest ja oskab end igapäevastes töösituatsioonides viisakalt väljendada;
- valdab (lihtsamat) hotelli-, spaa- ja restoranisõnavara ning oskab nimetatud teemadel ka vestelda ning probleemsituatsioonides adekvaatselt reageerida;
- on võimeline koostama lihtsamaid soomekeelseid tööalaseid tekste ja tööks vajalikke dokumente;
- oskab vastata olme-, päeva- ja turismiteemalistele küsimustele.


Koolituse teemad:

- Igapäevasuhtlus - tervitamine, esitlemine, viisakusväljendid, riskisõnad;
- Isikuandmed (oma andmete esitamine, kliendi andmete küsimine broneerimissituatsioonis hotellis, spaas, toitlustusasutuses);
- Telefonisuhtlus;
- Argi- ja dokumendikeel, ametikirja/e-maili/sms vormistamise eripärad;
- Arvsõnad ja ajaväljendid;
- Majutusettevõtete tüübid ja osakonnad, hotelli personal, ametid ja tööülesanded;
- Ruumijaotus hotellis;
- Hotellituba (toatüübid, sisustus, seadmed, värvid);
- Vastuvõtuosakonna töö (ka spaas): broneeringud, sisse- ja väljaregistreerimine, suhtlemine kliendiga, probleemsituatsioonide lahendamine;
- Toitlustusettevõtte tüübid ja teenused, hotelli restorani tutvustamine
- Menüü, toidu- ja joogisõnavara, toiduallergiad;
- Klient ja klienditeenindaja: kontakti loomine ja hoidmine;
- Teenindamine restoranis: tellimuse võtmine, arveldamine, kaebuste lahendamine;
- Tervis ja hügieen (käte desinfitseerimine, maski kandmise nõue, koroonapassi esitamine jne);
- Lisateenused hotellis ja sihtkohas väljaspool hotelli (ilu- ja spaateenused, ekskursioonid, aktiivse tegevuse võimalused);
- Transpordisõnavara, liikumisvõimalused sihtkohas, tee küsimine ja juhatamine;
- Grammatikaosa seotakse konkreetse teemakäsitlusega (vajalike käände- ja/või pöördevormide moodustamine, pitää/tykätä konstruktsioonid, ajamäärused jne)


Õppetöös kasutatakse hääldus-, lugemis- ja kuulamisharjutusi, samuti dialooge, videoülesandeid jm internetis leiduvat õppematerjali.
Konkreetsed teenindus- ja suhtlussituatsioonid mängitakse reaalselt läbi, seejuures kinnistub teemakohane sõnavara. Omal kohal on paaris- ja rühmatööd.


Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud lõputesti läbitud materjali peale ning osalenud aktiivselt tunnivestlustes ja muudes tunnis kasutatud õppevormides.

Hindamismeetod
Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade, probleemsituatsioonide lahendamise ning kirjaliku lõputesti kaudu.
Hindamiskriteerium
Lõputesti sooritamine, kus on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
A (arvestatud)


1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Sülvi Mölder, soome keele koolitaja, eesti filoloog, Tartu Ülikool (MA). Rakenduskõrgharidus TÜPK turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. TÜPK soome keele lektor. Pärnu Giidide Ühingu atesteeritud soome keele giid. ESKÕS liige.

 Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input