Tehniliste jooniste lugemine metalli- ja puiduvaldkonna töötajatele 2022/2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 17.10- 09.11.2022. E ja K kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu.

Sihtrühm: oskustöölised (metalli- ja puiduvaldkonnas töötavad), kellel on tarvis jooniseid lugeda või ettevõttesiseselt tootmisinfot edastada.
Muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi tehniline mõõtmise ja tehnilise joonestamise valdkonnas.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Grupi suurus: 14 inimest

Õppe alustamise nõuded: puuduvad.

Maht:  30 tundi

 

Õpiväljund: koolituse läbinu oskab tõlgendada/ lugeda joonisel kirjeldatut.

 

Koolituse teemad:    

 - Tehniliste jooniste üldised nõuded (projekteerimine esimese  ja kolmanda ruuminurga meetodil + erisümbolid)
- Eskiis, detailijoonis, koostejoonis
- Vaated ja lõiked
- Mõõtmestamine
- Keermed ja keevisliited (tähistamine joonisel)
- Tolerantsid
- Pinnakaredused

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud läveni tasemel praktilised tööd

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Praktilised tööd-

1. etteantud skitsi järgi kolmvaate joonestamine, mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili või koostu skitsi.
2. etteantud detaili järgi kolmvaate joonestamine, mõõtmine ja mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili joonise.

Õppija oskab lävendi tasemel joonestada ja vormistada koostu ja detailide joonised, mõõtmestada joonisel kujutatud sõlmed, lõiked ning vaated etteantud nõuete kohaselt; oskab lugeda jooniseid.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Janek SuuIvari Põld, Tallinna Tehnikaülikooli, Tööstus- ja tsiviilehitus, spetsialiseerumisega ehitusmajandus ja juhtimine, tehinkateaduse magistri kraad (M.SC). Tallinna Tehnikaülikool, Tootearendus ja tootmistehnika, spetsialiseerumisega materjalitehnika, tehinkateaduse bakalaureuse kraad (B.A.Sc)

 

 Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Invalid Input
Kinnita!
Invalid Input