Vabatahtlike kaasamine esmatasandi nõustamisse 2022/2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 24.10- 16.11.2022. Koolituspäevad E ja K.
Ajakava:
E 24.10 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
K 26.10 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
E 31.10 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
K 02.11 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
E 07.11 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
K 09.11 kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi)
E 14.11 kell 16.45-19.15 (3 ak. tundi)
K 16.11 kell 16.45-19.15 (3 ak. tundi)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm: nõustamisega seotud inimesed, kes igapäevaselt tegelevad/ soovivad tegelema hakata vabatahtlikena klientide nõustamise ja toetamisega erinevates elusituatsioonides (nt. ajutise kaitse saajad).
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Grupi suurus: 14 inimest

Õppe alustamise nõuded:

 • koolituses osalemise eelduseks on varasem vabatahtlikuna tegutsemine abistaja, toetaja või nõustajana.
 • huvi enesearengu võimalusest ja soov praktiseerida erinevaid võimalusi abivajavate inimeste toetamiseks ja nõustamiseks. Valmisolek olla ise praktiseerimise käigus nii abivajaja kliendi kui abistava rollis.

Maht:  30 tundi

Õpiväljund:   

 • oskab kuulata oma emotsioone ning luua selle abil harmooniline tasakaal enda heaolu ja enesehoiu ning abivajajaga loodava suhte vahel
 • mõistab vabatahtliku toetaja ja nõustaja rolli. Oskab kuulata, peegeldada ja olla abiks lahenduste leidmisel.
 • tunneb isikukeskse ja valdkonnaülese lähenemine põhimõtteid, teab kogukonna võimalusi
 • tunneb grupitöö algpõhimõtteid (sh tugigrupid)
 • teeb vahet ennast säästva ja/või kahjustava tegevuse ja tegevusetuse vahel

 

Koolituse teemad:    

 • abistaja enda emotsioonide juhtimine ja läbipõlemise vältimine
 • abivajaja ja abistaja heaolu tasakaal
 • abivajaja toetamine ja nõustamine, isikukeskne ja valdkonnaülene lähenemine
 • praktilised harjutused, abivahendite kasutamine ja tagasiside

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 • on läbinud teoreetiline ja praktilise väljaõppe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 • esitab suulise enesereflektsiooni

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Enesereflektsioon loetakse sooritanuks, kui ta mõistab vabatahtliku töö rolli ja vastutust ning oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
     - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Eda Mirk, EdaMirk

2009 - 2011     Tallinna  Tehnikaülikool, eriala: õigus, magistriõpe
1998 - 2002     TÜ Pärnu Kolledž, eriala: sotsiaaltöö korraldus, diplomiõpe Sotsiaalkindlustusamet , Psühholoogilise esmaabi koolitaja  2020       
Moreno Keskus, Superviisor, coach ja psühhodraama rakendaja-grupijuht      2017-2019                                                                                            

Annely Sootsi Koolitus OÜ, Mänguterapeudi väljaõpe 2016-2017
Eesti Pereteraapia Ühing, Süsteemse peretöö psühholoogia ja metoodika kursus, 2013
Pärnu Õppenõustamiskeskus  Õpetaja professionaalse arengu toetamine, 2013
MTÜ Laste ja Noorte kriisiprogramm, Leina kogenud perede abistamine, 2013
Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon, Motiveeriva intervjueerimise baastreening, 2012
MTÜ TK & Partnerid, SA TÜK Lastekliinik Laste väärkohtlemine ja selle diagnostika, 2010 Voog koolitus ja konsultatsioon, Psühholoogilised oskused sotsiaaltöötaja igapäevatöös, 2009
Eesti-Norra koostööprojekt    Lahenduskeskne teraapia, 2007-2008
Tartu Ülikool  Juhtumipõhine võrgustikutöö, 2006

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input