Abipagari töö lihtsustatud õppekava järgi erivajadusega õppijale

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 30.01-07.03.2023, E ja T kell 16.00-19.45, 5 ak tundi korraga.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
erialase tasemeharidusega täiskasvanud,
täienduskoolituse vajadusega täiskasvanud,
soovijad, kes ei saa kas füüsilise või vaimse tervise tõttu teha kõiki töid,
kuid kes antud valdkonnas koostöös juhendajaga saavad osaleda töös.

Grupi suurus: 8 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: füüsiline võimekus pagaritoodete valmistamiseks.
Maht: 60 tundi, 10 tundi auditoorne ja 50 tundi praktiline töö.

Õpiväljundid:
Õppija:
tunneb töö planeerimise üldpõhimõtteid;
oskab tainast vormida ning oskab küpsetuseelset ja –järgset viimistlemist;
tunneb toodete jahutamist ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemist ja külmutamist;
tunneb masinaid.

Koolituse teemad:

Auditoorne õpe 10 ak tundi
Toorainete ettevalmistamine
Toodete ja/või kaunistusmaterjalide ettevalmistamine
Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine
Praktiline õpe 50 ak tundi
Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine
Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
Lihtpagaritoodete ja valikpagaritoodete viimistlemine
Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine
Toodete jahutamine ja lõppviimistlemine
Tainaste, eelküpsetatud toodete ja valmistoodete külmutamine
Masinate ja seadmete kasutamine
Mõõtmise ja kontrollimise vahendid
Toodete ja/või kaunistusmaterjalide ettevalmistamine
Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist
lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele.
Kursus lõppeb praktilise tööga.
Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Lõpuülesande sisu:

Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab juhendamisel pagaritoote.
Lävend praktilise töö positiivseks sooritamiseks: õppija valmistab juhendamisel pagaritoote.
Valib juhendamisel pagaritöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast.
Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab.
Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.

Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Hindamismeetod: praktiline töö. Suuline tagasiside. Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud)

Läbiviijad:
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika;
Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Terje Steinberg – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika;
Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945; e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input