Eneseteadlik Mina stressi ennetamiseks

el sotsiaalfond horisontaalne

 1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 07.11-14.12.22, E, T ja K, kell 16.30-19.45, 4 ak tundi. Tunniplaanis on eraldi välja toodud kuupäevad, millal tund toimub. Koolitus ei toimu iga nädal kõikidel päevadel.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
inimesed, kelle ülesandeks on oma töökohal teiste abistamine või suunamine,
inimesed, kes soovivad iseenda teadlikkust enese hoidmisest suurendada, et vähendada stressi töökohal.
Koolitus on suunatud inimestele, kes töötavavad tugisikuna või sotsiaalvaldkonnas, kes ise peavad jõudu koguma, ennast aitama, et saaksid teisi aidata.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad
NB! Koolitusele me ei sa võtta tasemeõppes õppivaid inimesi, kes õpivad tasuta kohtadel!

Maht: 46 tundi

Õpiväljundid:

Õppija:
● mõistab ja rakendab loovalt enesehoiu põhimõtteid;
● arendab kliendi sotsiaalseid oskusi;
● arendab, säilitab ja toetab kliendi tegevusvõimet, inimõigusi ja võrdse kohtlemise põhimõtteid arvestades;
● rakendab meeskonnatöö põhimõtteid ja suhtleb vastastikust mõistmist toetavalt;
● toetudes eneseanalüüsile mõistab elukestva õppe olulisust, täiendab ennast pidevalt ning õpib iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
● seostab õpitut erialase ettevalmistuse rakendamise võimalustega tööturul ning planeerib oma karjääri.
● Mõistab tervisliku toidu olulisust.

 

Koolituse teemad:

Auditoorne töö 10 ak tundi
-Vaimne tervis, sellega toimetulek;
-Meeskonnatöö;
-Sotsiaalsed oskused;
-Teraapilised võtted;
-Jooga üldpõhimõtted, mida enda ja teiste tervise heaks kasutada;
- Erinevad joogastiilid.
Praktiline töö 36 ak tundi
- Erinevaid hingamistehnikaid (pranayamasid), mis rikastavad meie keha prana ehk eluenergiaga. Hingamine on ühenduslüli keha ja meele vahel. Kuna emotsioonid mõjutavad meie hingamist, saame me muuta oma mõtte- ja käitumismustreid, kui muudame oma hingamist;
- Lõdvestusharjutused ja meditatsioon (harmoniseerivad meelt ning annavad sügava puhkuse). Meeleseisundist sõltub meie elukvaliteet;
- Jooga leebed venitusharjutused ehk asanad füüsilisele kehale (noorendavad keha ning normaliseerivad sisemiste organite tööd);
- Toitude valmistamine erinevate toitumisvajadustega klientidele. Toitude serveerimine;
- Tervisilik toitumine;
- Taimne toit;
- Praktilised ülessanded meeskonnatööks;
- Kokkuvõte, tagasiside.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Hindamismeetod: kirjalik eneseanalüüs. Suuline tagasiside. 
Hindamiskriteeriumid: etteantud kirjaliku eneseanalüüsi küsimustikule vastamine, kus õpetaja annab suulist tagasisidet.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).


Läbiviijad:
Hiie Põldma - PKHK kelner/teenindaja kutseõpetaja, Pärnu Kolledž, veeökosüsteemide majandamine; Pärnu Tarbijate kooperatiiv-kauplus/ müüja eriala; Kutsetunnistus, vanemkelner Tase 5. Läbi viinud mitmeid koolitusi täiskasvanutele.
Taisi Talviste - PKHK koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kommertskool, toitlustuse spetsialisti eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe. Läbi viinud mitmeid koolitusi täiskasvanutele. Omab 16 aastast eriala õpetamise kogemust.
Karin Luts - külalislektor. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala võrdsustatud magistriga. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 6 aastat 2015-2021).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input