Raamatupidamine ja maksuarvestus mikro- ning väikeettevõtjale pilvetarkvara Merit Aktiva´t kasutades 28.11.2022 - 20.03.2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg:
 28.11.2022 - 20.03.2023 Toimumisaega on korrigeeritud 29.11.2022-03.04.2023 korraga toimub 3 akadeemilist tundi üldjuhul esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti, õhtuti. Kellaaeg 16.00-17.30 2 akadeemiline tund (aktundi), virgutuspaus 15 minutit, jätkub kell 17.45-18.30 1 akadeemiline tund aktundi
Esimene kord teisipäeval 29.11.2022.
Toimumise kuupäevad: T29.11, N01.12, E05.12, N08.12, E12.12, E19.12, K21.12.2022. Jätkub uuel 2023 aastal E 09.01, N12.01, E16.01, E23.01, N26.01, E30.01, E06.02, N09.02, E13.02, E20.02, K22.02, E27.02, N02.03, E06.03, E13.03, N16.03, E20.03, E27.03, K29.03 ja N30.03.2023.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, A-korpus II korrusel, ruum A207
Esimesel päeval 29.11.2022  kell 15.30 ruumis A207
15.30-16.00 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
16.00-17.30 koolitaja Ille Kukk 2 aktundi
Virgutuspaus 15 min
17.45-18.30 koolitaja Ille Kukk 1 aktundi

Sihtrühm: Finants- ja juhtimisarvestuse põhikutsealade esindajad, tegutsevad või alustavad mikro- ning väikeettevõtjad, kellel puuduvad finantsarvestuse, maksuarvestuse ning digiraamatupidamise alased teadmised.
Maht: 90 akadeemilist tundi, millest
• kontaktõppe maht 80 akadeemilist tundi sh auditoorne 30 ja praktiline töö 50 akadeemilist tundi
• iseseisva töö maht 10 akadeemilist tundi 
Grupi suurus: 15 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.
Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. korraldab ettevõtte raamatupidamise majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
2. tunneb raamatupidamise tarkvara süsteemi ja kaasaegseid töövõtteid;
3. mõistab raamatupidamise algdokumentide olulisust digiraamatupidamise korral;
4. jälgib maksukohustuste täitmist kasutades majandustarkvara.
Koolituse teemad:
Auditoorne töö (30 tundi):
* Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid.
* Raamatupidamise alused, olulised põhimõtted ja meetodid. Põhiaruanded. Kahekordne kirjendamine. Raamatupidamisregistrid. Kasumiaruanne.
Praktilised ülesanded sh. raamatupidamine programmis Merit Aktiva (50 tundi):
* Raamatupidamise ja maksuarvestuse situatsioonülesanded
* Tarkvara Merit Aktiva tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
* Osaühingu (mitte käibemaksukohustuslase) majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
* Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine, saatmine. Perioodilised arved. E-arved. * Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügi aruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused.
* Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
* Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara. Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
* Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase omast. Maksukohustuse tekkimine.
* Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted.
* Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
* Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.
Iseseisev töö (10 tundi): Situatsiooniülesannete lahendamine. Ülesannete lahendused tagasisidestatakse auditoorse õppetöö käigus

Kohustuslikud õppematerjalid:
1. Merit pilvetarkvara kasutusjuhendid https://merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/
2. Finants- ja maksuarvestus, J. Keskküla, Tallinn 2018
3. Finantsarvestus,  Alver, L., Alver, J., Tallinn: Deebet 2017
4. Väikeettevõtte raamatupidamine, Marie Otsus-Carpenter, Äripäev 2016
5. Maksuseadused https://www.riigiteataja.ee/index.html
6. Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123112021003
7. Konspekt Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitused toimuvad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassides (sh arvutiklassides), kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik tehnika ja tarkvara. Ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab situatsioonülesanded tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod:
Situatsioonülesanne. Situatsioonülesandes peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
1. tunneb osaühingu raamatupidamise korraldamise üldpõhimõtteid lähtuvalt õigusaktidest.
2. oskab kasutada raamatupidamise süsteemi Merit Aktiva tarkvaras.
3. korraldab tarkvara abiga paberivaba raamatupidamise, kasutab kaasaegseid töövõtteid.
4. koostab ja sisestab igapäevaseid algdokumente tarkvaras, teab nende olulisust.
5. koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid kasutades raamatupidamise tarkvara.
6. arvestab maksud ja koostab maksudeklaratsioonid, kasutades majandustarkvara.
Koolitaja:
Ille Kukk
, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse kutseõpetaja, omab raamatupidaja, tase 6 kutset.
* Lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi eriala (võrdsustatud magistrigraadiga), täiendanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimises ja finantsjuhtimises. Osalenud erinevatel erialastel, pedagoogilistel ja infotehnoloogilistel täiendkoolitusel.
* Töökogemus koolitajana alates 2001. aastast. Töökogemus raamatupidajana üle 20 aasta erinevates valdkondades (eelarvelises asutuses, äriühingutes, KÜ-s ning MTÜ-s).
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input