Metsataimekasvatus 23.03 - 31.03.2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg:
 23.03-24.03.2023 ja 30.03-31.03.2023 korraga toimub 8-9 akadeemilist (ak) tundi sh kahel päeval  24.03.2023 ja 30.03.2023 õppekäigud Pärnumaa ja Lääne-Virumaa taimlatesse. 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, A-korpus II korrus ja Pärnumaa ja Lääne-Virumaa taimlad.
Esimesel päeval 23.03 kell 09.00 ruum A220
Kell 9.00-9.15 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 9.15-10.45 koolitaja Kaja Hiie 2 akadeemilist tundi (aktund)
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 11.00-12.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna 30 minutit
Kell 13.00-14.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 14.45-16.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Kell16.15-17.00 koolitaja Kaja Hiie 1 aktundi
24.03 Õppekäik:  kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi  17.30
30.03 Õppekäik: kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi  17.30
31.03 kell 09.00 ruum A220
Kell 09.00-10.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktund
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 10.45-12.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna 30 minutit
Kell 12.45-14.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 14.30-16.00 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Kell 16.00-16.45 koolitaja Kaja Hiie 1 aktundi
Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümbeõppida või naasta erialasele tööle
Maht: 34 tundi, millest
• auditoorse töö maht 18 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi sh õppekäigud taimlatesse
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid;
3. tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
4. tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
5. kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat..
6. omab arusaama roheoskuste ja -teadmiste kasutamise vajadusest.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 18 akadeemilist tundi
1. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
2. Metsaseemnemajandus
3. Istutusmaterjali tootmine sh istutusmaterjali kvaliteet ja väljatuleku arvestus
4. Rohepööre metsamajanduses
5. Taimede väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine, ajutine säilitamine, transport
6. Põhilised taimlas esinevad haigused ja nende vältimine
7. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - teoreetiliste teadmiste test tulemusele vähemalt 60%.
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
1. Õppekäik erinevatesse istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad, seemnemajandus).
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana taimlates. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod:
Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
1. Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;
3. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;
4. Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;
5. Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
6. Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid.
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Praktikud taimlatest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input