Nutitelefoniga videote loomine ja töötlemine algajatele

el sotsiaalfond horisontaalne

 1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 14.06-19.06.2023. Kokku kolm korda. 14.06,15.06 4 ak tundi kell 17.00-20.15 ja viimasel korral 19.06 3 ak tundi 17.00-19.15.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A402

Sihtrühm: Ettevõtlusega alustanud väikeettevõtjad, kel puuduvad algteadmised erinevate videolahenduste filmimisest ja töötlemisest nutitelefoniga, kuid kes soovivad piiratud ressursside tõttu ise produtseerida erinevat tüüpi videoprojekte.
Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni, mis on seotud tema tööga.

Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: olemas telefon, millega teha videoid või kaamera.

Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht: 15 tundi, millest auditoorne töö 11, ja iseseisev töö 4
Õpiväljundid:
1) Kavandab, produtseerib ja levitab videoprojekte vastavalt kaasaaegsetele standarditele;
2) Kasutab nutitelefoni udiovideoproduktsiooniks;
3) Monteerib videofailid tervikteoseks;
4) Oskab kasutada erinevaid nutitelefoni lisaseadmeid, mikrofoni ja montaažiprogrammi;
5) Teab erinevaid kaameraliikumisi, võttenurki ja plaanisuurusi.

Koolituse teemad:
Teooria 3 tundi
1. Kuidas jutustada lugu - stsenaarium
2. Nutitelefoni videohõive põhitõed
3. Montaaž nutitelefoniga
4. Audiovisuaalse teose levitamine

Praktilised tööd 8 tundi
Audiovisuaalse teose kavandamine, analüüsimine, teostamine
Eelproduktsioon
1. Erinevad audivisuaalsete teoste kasutusvaldkonnad
2. Stsenaariumi väljatöötamine
3. Produktsioonikava koostamine

Produktsioon
1. Nutitelefoniga filmimise põhitõed ja lisaseadmete kasutamine.
2. Kuidas kasutada erinevaid valgus- ja helilahendusi.
3. Erinevate võttenurkade, kaameraliikumiste ja kaadrisuuruste kasutamine filmimisel

Järelproduktsioon
1. Efektiivne järelproduktsiooni korraldus ja failihaldus
2. Erinevad montaažiliigid ja programmid. Tutvustus ja analüüs.
3. Töö montaažiprogrammiga - videovormingud, värvihaldus, tiitrid, lõiketüübid
4. Efektiivne audiovisuaalse teose publitseerimine ja levitamine.

Iseseisev töö: 4 tundi. Õpitu põhjal lõputöö töötlemine

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Hindamismeetod – praktiline töö, hinnatakse mitteeristavalt ehk „arvestatud“, või „mittearvestatud“.
Õppija loob kursuse käigus ühe audiovisuaalse teose vabalt valitud žanris. Lõpptulemuses hinnatakse kaameratööd, montaažioskust ja loomingulist lähenemist. Koolitusel osaleja peab olema täitnud õppekavas 70% kursuse mahust.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Läbiviija:
Jüri Looring, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor
1. Erinevate telesaadete, audiovisuaalsete reklaamprojektid produktsioon 2010-...
2. Kinobussi YoBaNa projekti raames toimunud meedia- ja filmikoolitus 2011-2012
3. Pernova Hariduskeskuse filmiringi õpetaja 2017-2020
4. Taltech inseneripedagoogika kursus 2020-...
5. Paikuse Põhikool, tehnoloogiaõpetaja 2020-…

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input