Nutiseadme kasutamine algajale

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 18.sept- 26. sept 2023 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, aadressil Niidupargi tn. 12, Pärnu. Avame 2 (kaks) koolitusgruppi (vali endale sobivaim aeg!!). Koolituspäevad E ja T kell 09.00-12.10 (hommikune grupp) ning E ja T kell 16.00-19.10 (õhtune grupp).

Sihtrühm: Täiskasvanud (vanuses 18-74), kes omavad Android süsteemil nutiseadet - on nutiseadme mittekasutaja või vähese kasutuskogemusega.

Grupi suurus: 8-12. Alla 8 inimest grupis koolitust ei alustata.

Õppe alustamise nõuded: koolitatav omab isiklikku Android operatsioonisüsteemiga nutitelefoni (ei sobi IOS operatsioonisüsteemiga Iphone telefon)

Maht: 16 tundi

Õpiväljund:  

 • kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone, leiab vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus;
 • kasutab Mobiil-ID/Smart-ID ja mobiilipanga võimalusi;
 • kasutab telefoniga pildistamise ja varundamise võimalusi;
 • otsib nutiseadmega infot;
 • kaitseb nutiseadme sisu, isikuandmeid ja privaatsust.

 
Koolituse teemad:    

 • Nutiseadme seadistamine- käivitamine, seadistamine (sh isikupärastamine), e-posti konto sidumine, tarkvara (sh uuendamine, laadimine, varundamine), lisaseadmed, internetiühendus. Digiprügi.
 • Funktsioonid nutiseadmes- kontaktid, hääl- ja videokõne, välksõnum, kalender, märkmik, kaamera, kaardirakendus (sh suunajuhised, geograafilised koordinaadid).
 • Rakendused nutiseadmes- rakenduste allalaadimine, rakenduste käsitsi ja automaatne uuendamine, kasulikud vabavara rakendused (nt navigatsioon, QR kood, ühistransport, uudised).
 • Infootsing- veebilehitseja, otsingumootor, otsingukast, aadressiriba, võtmesõnad, järjehoidja, allikate usaldusväärsus.
 • Suhtlemine rakenduste kaasabil- E-post (konto loomine, seadistamine, e-kirja koostamine ja saatmine sh teksti, manuse ja infoallika lingi), kiirsuhtlus (chat), videokõne ja -koosolek (nt Skype, MS Teams, Zoom), digisuhtluses kasutatavad lühendid ja sümboolika.
 • E-teenused, autentimine ja digiallkirjastamine- E-teenused (nt eesti.ee, e-valimised, e-raamatukogu, internetipank), erinevad autentimise võimalused, digiallkirjastamine (Smart-ID, Mobiil-ID).
 • Digiturvalisus- Nutiseadme sisu kaitsmine, seadmehooldus, ähvardavate ohtude mõistmine ja vältimine (nt õngitsused, kasutajate kohta info kogumine), turvameetmete rakendamine, küberkiusamise mõju tervisele ja heaolule, digitaalne jalajälg.

Kursuse hind: TASUTA. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse „Kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse pakkumine täiskasvanutele kvalifikatsiooni tõstmiseks“ vahenditest.

Õppemetoodika: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning osalejatele õpitulemuste kohta tagasiside andmist. Metoodika on paindlik, arvestades koolituse sihtrühma ja nende õpioskusi. Kogu koolituse vältel toimub koolitatavate individuaalne juhendamine nutiseadme kasutamise võtete harjutamisel.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid.
2. on demonstreerinud portfooliot tehtud tunnitöödega.

Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.
Hindamismeetodiks on demonstratsioon.
Kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone vastavalt koolitaja juhistele.
Laeb alla vähemalt 3 erinevat rakendust ja kirjeldab nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus.
Kasutab Mobiil-ID-d/Smart-ID-d ja mobiilipanka.
Kasutab oma nutiseadet pildistamiseks ja videote tegemiseks, varundab fotosid ja videoid, edastab fotosid kasutades e-posti.

Hindamiskriteeriumid
Vastavalt lähteülesandele valib sobiva rakendustarkvara, paigaldab selle ning seadistab ja uuendab nutiseadet. Teeb etteantud juhiste järgi foto ja edastab koolitajale.
Koolituse lõpus väljastatakse täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.
Hindamine on mitteeristav- A (arvestatud), MA (mittearvestatud).


Läbiviijad:
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.
Maili Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6; õpetaja tase 7. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2013 aastast, eelnevalt õppinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Arvutid- ja arvutivõrgud õppekaval, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis IKT haldamise ja administreerimise õppekaval, Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika ja informaatika õpetaja (MA) õppekavadel. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 3.

 

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input