Erialane soome keel hotellipersonalile, algkursus

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 02.09- 14.10.2024. Koolituspäevad E ja K kell 17.30- 20.30 (korraga 4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 10 minutit). Koolitus registreerumiseks avatud.

Sihtrühm: Hotelli teenindav personal, kelle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas ka kliendisuhtlus soome keeles. Töötajad, kes vajavad keeleoskuse taseme tõstmist, et tagada kvaliteetne ja nõuetekohane teenindus muutuvas ühiskonnas.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: on soome keelega kursis vähemalt A1 keeletasemel.

Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 50 tundi

Õpiväljund:  

Koolitusprogrammi läbinu:

 • saab aru soomekeelsest tavakõnest ja oskab end igapäevastes töösituatsioonides viisakalt väljendada;
 • valdab tööks vajalikku hotelli-, spaa- ja restoranisõnavara ning oskab nimetatud teemadel ka vestelda ning probleemsituatsioonides adekvaatselt reageerida;
 • on võimeline koostama lihtsamaid soomekeelseid tööalaseid tekste ja tööks vajalikke dokumente;
 • oskab vastata olme-, päeva- ja turismiteemalistele küsimustele;
 • ei pelga soome keeles suhelda, kasutab omandatud sõnavarabaasi vabalt klientidega suhtlemisel.


Koolituse teemad:    

 • Igapäevasuhtlus - tervitamine, esitlemine, viisakusväljendid, riskisõnad;
 • Isikuandmed (oma andmete esitamine, kliendi andmete küsimine broneerimissituatsioonis hotellis, spaas, toitlustusasutuses);
 • Telefonisuhtlus;
 • Argi- ja dokumendikeel, ametikirja/e-maili/sms vormistamise eripärad;
 • Arvsõnad ja ajaväljendid, nende kasutamine hotelli kontekstis;
 • Majutusettevõtete tüübid ja osakonnad, hotelli personal, ametid ja tööülesanded;
 • Ruumijaotus hotellis;
 • Hotellituba (toatüübid, sisustus, seadmed, värvid);
 • Vastuvõtuosakonna töö (ka spaas): broneeringud, sisse- ja väljaregistreerimine, suhtlemine kliendiga, probleemsituatsioonide lahendamine;
 • Toitlustusettevõtte tüübid ja teenused, hotelli restorani tutvustamine
 • Menüü, toidu- ja joogisõnavara, toiduallergiad;
 • Klient ja klienditeenindaja: kontakti loomine ja hoidmine;
 • Teenindamine restoranis: tellimuse võtmine, arveldamine, kaebuste lahendamine;
 • Lisateenused hotellis (ilu- ja spaateenused, ekskursioonid, aktiivse tegevuse võimalused);
 • Grammatikaosa seotakse konkreetse teemakäsitlusega (vajalike käände- ja/või pöördevormide moodustamine, pitää/tykätä konstruktsioonid, ajamäärused jne)

Õppetöös kasutatakse hääldus-, lugemis- ja kuulamisharjutusi, samuti dialooge, videoülesandeid jm internetis leiduvat õppematerjali. Konkreetsed teenindus- ja suhtlussituatsioonid mängitakse reaalselt läbi, seejuures kinnistub teemakohane sõnavara. Omal kohal on paaris- ja rühmatööd.


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (400€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud lõputesti läbitud materjali peale ning osalenud aktiivselt tunnivestlustes ja muudes tunnis kasutatud õppevormides.

Hindamismeetod
Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade, probleemsituatsioonide lahendamise ning kirjaliku lõputesti kaudu.

Hindamiskriteerium
Lõputesti sooritamine, kus on vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Sülvi Mölder, soome keele koolitaja, eesti filoloog, Tartu Ülikool (MA). Rakenduskõrgharidus TÜPK turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. TÜPK soome keele lektor.
Pärnu Giidide Ühingu atesteeritud soome keele giid.  ESKÕS liige.
Täiskasvanute koolitaja, tase 6, kutsetunnistus 176981.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input