Andmeanalüüs ja andmetöötlus- praktilised näpunäited ning digioskused

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 22.10- 14.11.2024. Koolituspäevad T ja N kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi).

Sihtrühm: Tugispetsialistid, lastekaitse- ja peretöötajad, erivajadustega lastega tegelevad töötajad, sotsiaaltöötajad, nõustajad, meditsiiniasutuste personal.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: kontoritarkvara kasutamis oskused tavakasutaja tasemel.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 32 tundi

Õpiväljund:  

 • kasutab failide jagamiseks pilvelahendusi.
 • viib suured andmehulgad endale sobivale kujule, kasutab erinevaid funktsioone andmetega opereerimiseks.
 • koostab algandmete alusel iseloomustavaid diagramme.


Koolituse teemad:    

 1. Andmete analüüsimine ja tulemuste tõlgendamine:
  • Andmeanalüüsi põhimõisted, meetodid ja kasutusvõimalused.
  • Analüüsitulemuste tõlgendamine praktiliste näidete abil.
 2. Andmete viimine sobivale kujule:
  • Andmete struktureerimise ja vormindamise põhimõtted.
  • Koondtabelite loomine suurtest andmehulkadest.
  • Praktilised juhised andmete korrektseks esitamiseks ja organiseerimiseks.
 3. Igapäevased digioskused:
  • Pilveteenuste kasutamine andmete jagamisel.
  • Failide tõhus ja turvaline jagamine digikeskkonnas.
 4. Andmetöötlusprogrammi kasutamise oskus:
  • Praktilised sammud andmetöötlusprogrammi efektiivseks kasutamiseks.
  • Tööalaste dokumentide digitaalne vormistamine.
 5. Töödeldud andmete visuaalne esitus:
  • Graafikute ja diagrammide loomine.
  • Kuidas muuta töödeldud andmed visuaalselt mugavalt tarbitavaks.


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (352€/ osaleja) ning tähtajaks. 

 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2.  valminud portfoolio tunnis tehtud töödest (portfoolio peab sisaldama vähemalt 70 tunnitöid).

Hindamismeetod: Koolituse käigus koostab portfoolio, mis sisaldab tunnitöid.

Hindamiskriteerium: Portfoolio sisaldab vähemalt 70% ulatuses tunnitöid. Tööd on valminud/ tagasisidestatud koolitaja poolt.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviijad:
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.
Maili Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6; õpetaja tase 7. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2013 aastast, eelnevalt õppinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Arvutid- ja arvutivõrgud õppekaval, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis IKT haldamise ja administreerimise õppekaval, Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika ja informaatika õpetaja (MA) õppekavadel. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 3.


Koolitusjuht:
 Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input