Andmebaaside loomine ja kasutamine MySQL abil

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 07.10- 25.11.2024.  Koolituspäevad E ja K kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi). Ruum A403.

Sihtrühm: MySQL andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide kasutajad ja arendajad, kes alustavad andmebaaside loomist või on seda vähesel määral kasutanud;
- laotöötajad, majandusjuhatajad, kellel on vajadus luua andmebaase ja neid oskuslikult kasutada.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: eesti keele valdamine suhtlustasandil, kesktasemel arvutikasutusoskus, ID kaardi kasutamise võimalus.

Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 60 tundi

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:
1. oskab luua mitmeid tabeleid andmebaasis (nii graafiliselt kui ka käsureal)
2. oskab määrata õiged seosed erinevate tabelite vahel
3. oskab määrata korrektsed andmetüübid
4. oskab sisestada tabelitesse andmeid ning teha erinevaid otsingupäringuid


Koolituse teemad:    

Teooria
1. Sissejuhatus andmebaasidesse – andmebaaside põhitõed
2. Andmebaaside ajalugu – relatsiooniliste andmebaaside sünd
3. Andmetüübid
4. Seosed ja võõrvõti
5. SQL käsud
6. Normaliseerimine

Praktilised tööd
1. Graafiliselt (MySQL Workbenchi abil) andmebaasi, tabelite ja veergude loomine
2. Andmete sisestamine tabelitesse
3. Seoste tuvastamine ning loomine mitmete tabelite vahel
4. Päringulausete sooritamine
5. Käsureal andmebaasi, tabelite, veergude ja seoste loomine
6. Andmebaaside varundamine ja taastamine


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB!
Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (960€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta on:
1.  läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. valminud portfoolio tunnis tehtud praktilistest töödest

Hindamismeetod: Valminud portfooli tunnis tehtud töödest.

Hindamiskriteerium: koolituse läbinu  rakendab  MySQL kasutusvõimalusi andmete töötlemisel ja andmebaaside loomisel.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Aaron Saar, IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2021 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses IT-süsteemide nooremspetsialisti kutse EKR tase 4, IT-turvaspetsialist tase 5.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input