Sõiduauto diagnostika põhitõed_2024

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: Planeerimisel sügis/ talv 2024. Koolitus registreerumiseks avatud.

Sihtrühm:

  • Erialase tasemehariduseta isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi kaasaegsete sõidukite hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks.
  • Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse ja kelle erialased teadmised ja oskused vajavad täiendamist või uuendamist (teenindusjaamade töötajad; autode hooldustöökodade personal)

 Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: haridusnõudeta, eesti keele oskus ning huvi tehnika vastu.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 60 tundi

Õpiväljund:  
Koolituse läbinud inimesel on sügavam ettekujutus sõidukite elektrisüsteemidest ja koolitatav on omandanud erinevaid töövõtteid rikete avastamiseks.
Osaleja  oskab: 
1) teostada erinevaid elektrimõõtmisi nii multimeetri kui ostsilloskoobiga. 
2) lugeda veakoode ja defekteerida erinevaid elektrisüsteemi vigu.


Koolituse teemad:    
Auditoorse töö teemad 32 tundi
Elektrotehnika alused – mõisted ja suurused, ühikud, el skeemid lugemine
Mõõtevahendid - Multimeeter, ampertangid, ostsilloskoop
Elektrisüsteemi veaotsing - Pingelang, takistus, lühis, mahalaadimine.
Aku, laadimis- ja käivitussüsteem .
Andurid ja täiturseadised (Mootorielektroonika põhjal)
Diagnostikaseadmed ja OBD süsteem.

Praktilise töö lühikirjeldus 28 tundi
Elektrimõõtmised - pingelang, takistus, pinge ja vool
Aku, laadimis ja käivitus süsteemi kontrollimine.
Tehnohooldus ja diagnostika - service tuled, hooldustoimingud
Diagnostikaseadmega veakoodide lugemine, tõlgendamine, defekteerimine ja vigade kustutamine.
Ostsilloskoobiga mõõtmine - mõõtmisvahemike paika panek, signaalide mõõtmine, signaalide tõlgendamine.


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (960€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud lävendi tasemel praktilised vahetööd.

Hindamismeetodiks on praktilised vahetööd: mõõtmine erinevate mõõtevahenditega (multimeeter, ampertangid, Ostsilloskoop) ning vigade diagnoosimine OBD ühenduse abil.

Hindamiskriteerium:
1. Multimeeter, ampertangid ja ostsilloskoop - praktiline töö loetakse sooritatuks, kui mõõteriistad on ühendatud korrektselt ja ohutult. Kasutatud on õigeid töövõtteid. Mõõteriista mõõtepiirkonnad on määratud õiged ja saadud mõõtetulemust osatakse kirjeldada ja selle järgi järeldusi teha.
2. Aku, laadimis- ja käivitussüsteemi kontrollimisel kasutatakse õigeid töövahendeid ja saadud tulemused tõlgendatakse vastavalt remondi juhendile.
3. OBD - praktiline töö loetakse sooritatuks, kui dignostika aparaat on ühendatud korrektselt ja ohutult. Kasutatud on õigeid töövõtteid. Sõiduki andmed on sisestatud korrektselt. Leitakse üles veakoodid ja osatakse neid tõlgendada ja järeldusi teha. Osatakse läbi viia diagnoosiaparaadiga tehtavaid hooldustoiminguid. Viiakse läbi erinevate andurite ja täiturite manipulatsioone.
4. Diagnostikatöödes välja tulnud andurite rikete olemust kontrollitakse mõõtevahenditega (multimeeter, ostsilloskoop). Saadud tulemusi võrreldakse ja hinnatakse remondijuhenditega.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Mario Susi- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu). Kutsetunnistus sõiduautotehnik I (tähtajatu).


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input