Elektriajamiga sõidukite elektriohutuskoolitus

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 03.09- 21.09.2024
Ajakava:
T 03.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
N 05.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
L 07.09 kell 09.00-15.00 (8 ak. tundi)
T 10.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
N 12.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
T 17.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
N 19.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi)
L 21.09 kell 09.00-15.00 (8 ak. tundi)

Sihtrühm:

 • autotehniku erialaste põhiteadmistega isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja ohutuid töövõtteid kaasaegsete elektriajami ja kõrgepinge veoakuga sõidukite hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks.
 • täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse ja kelle erialased teadmised ja oskused vajavad täiendamist või uuendamist.
 • autotehnikud ja -spetsialistid, kes soovivad laiendada oma oskusi elektroonika valdkonnas, eriti elektriautode diagnostika ja remondi osas.
 • elektroonika- ja elektrotehnika valdkonna spetsialistid, kes soovivad saada praktilisi oskusi elektroonika ja elektriautode valdkonnas.
 • Pääste- /politsei-/ kiirabi töötajad.

Oma tööülesannete täitmiseks vajalik lisakoolitus elektri- ja hübriidautode remondiga tegelevas ettevõttes. Koolituse lõpus väljastatakse eksami sooritanutele Soome standardile SFS6002 vastava elektriautode käitlemiseks vajalik Elektriohutustunnistus (vastab ka EN 50110-1 ja EVS-EN 50110-1 nõuetele). 


Grupi suurus:
10 inimest

Õppe alustamise nõuded: baasteadmised sõidukite ehitusest, remondist ning hooldusest; eesti keele oskus ning huvi tehnika vastu.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 40 tundi

Õpiväljund:  
Koolituse läbinud inimesel on sügavam ettekujutus elektrisõidukite süsteemidest ja koolitatav on omandanud erinevad ohutud töövõtteid hooldustööde teostamiseks.
Osaleja: 
- tunneb elektri- ja hübriidautode ehitust ja tööpõhimõtet;
- teab elektri ja hübriidautode hooldamisel ja remondil kasutatavaid ohutusnõudeid;
- mõõdab ja salvestab elektrisignaale;
- hooldab ja vahetab elektri- või hübriidauto komponente;
- teostada erinevaid elektrimõõtmisi nii multimeetri kui ostsilloskoobiga. 
- oskab lugeda veakoode ja defekteerida erinevaid elektrisüsteemi vigu.

Koolituse lõpetaja läbib „Autoala elektriohutuskoolituse EVS-EN 50110 ja SFS6002 lõpueksami“, millega saavutab järgmised kompetentsid:

 • Elektriohutus klienditeeninduses ja nõustamisel ning mitmesugustes hooldus- ja remonditöödes.
 • Otsesed ja kaudsed elektriohud ja õnnetused.
 • Päästmine ja esmaabi elektriõnnetuse korral, seadmed ja protseduurid, mida kasutatakse nii elektriseadme kui ka sõidukiga juhtunud õnnetuse korral.
 • Elektri- ja hübriidsõidukite ohutu käitamine.
 • Praktilisi näiteid uue autotehnikaga seotud ohtudest ja õnnetustest.
 • Sõidukite ehituse tundmine tasemel, mis vähendab teadmatuse ohtu, valede töövõtete kasutamist, hooldus- ja remonditööde käigus õnnetuste ohtu.
 • Sõidukite üldehituse tundmine tasemel, mis võimaldab turvalist osalemist mudelipõhises koolitusel ja hõlbustab mudelispetsiifiliste tooteteadmiste omandamist. 
 • Hooldus- ja remonditöödel kasutatavate nõuetekohaste üldhooldus-, remondi-, märgistus-, käsitööriistade ja mõõteriistade identifitseerimise, ülevaatuse ja elektriohutuse nõuded.


Koolituse teemad:    

Auditoorse töö teemad 20 tundi
Elektrotehnika alused – mõisted ja suurused, ühikud, el skeemid lugemine
Mõõtevahendid - multimeeter, ampertangid, ostsilloskoop
Elektrisüsteemi veaotsing - pingelang, takistus, lühis, mahalaadimine.
Elektri- ja hübriidautode:
- ajalugu
- ohutus
- elektriohutus ja ohutustamise protseduurid
- hübriiditüübid
- kõrgepingesüsteem (juhtmed, veoaku)
- madalpingesüsteem
- soojendus- ja jahutusseadmed
- pidurid
Andurite parameetrite kontroll ja veakoodide lugemine
Andurid ja täiturseadised (mootorielektroonika põhjal)
Diagnostikaseadmed ja OBD süsteem.

Praktilise töö lühikirjeldus 20 tundi
Elektrimõõtmised - pingelang, takistus, pinge ja vool
Tehnohooldus ja diagnostika - service tuled, hooldustoimingud
Diagnostikaseadmega veakoodide lugemine, tõlgendamine, defekteerimine ja vigade kustutamine.
Ostsilloskoobiga mõõtmine - mõõtmisvahemike paika panek, signaalide mõõtmine, signaalide tõlgendamine.
Ohutustamine
Kõrgepinge aku (moodulid, elemendid)


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (640€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud lävendi tasemel teoreetiliste teadmiste testi ja praktilised vahetööd.

Hindamismeetod: Teoreetilisi teadmiste test.
Praktilised tööd:
1. multimeetri kasutamine ja kontroll
2. elektrisõiduki ohutustamine

Hindamiskriteerium:
- Teoreetilisi teadmisi hinnatakse kokkuvõtva kontrolltööga Prodiags keskkonnas, vastavalt EVS-EN 50110 nõuetele. Valikvastustega test, õigeid vastuseid vähemalt 70%.
- Multimeetri praktiline töö loetakse sooritatuks, kui mõõteriist on ühendatud korrektselt ja ohutult. Kasutatud on õigeid töövõtteid. Mõõteriista mõõtepiirkonnad on määratud õiged ja saadud mõõtetulemust osatakse kirjeldada ja selle järgi järeldusi teha.
- Ohutustamine- eemaldab kõrgepinge veoaku hoolduslahuti järgides ohutuid töövõtteid korrektses järjekorras.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Priit Auväärt - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu). Kutsetunnistus sõiduautotehnik I (tähtajatu). Mehhaanikainsener tase 7. Läbinud koolitused: „Elektri- ja hübriidajamid, ülddiagnostika, hooldus ja remont (sõiduautod)“ ja  „Kõrgepingediagnostiku praktikum“.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input