Tehniliste jooniste lugemine puidu- ja metallivaldkonnale

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

Aeg: 09.09- 02.10.2024. Koolituspäevad E ja K kell 17.00-19.15 (korraga 3 ak. tundi).

Sihtrühm: oskustöölised (puidu- ja metallivaldkonnas töötavad), kellel on tarvis jooniseid lugeda või ettevõttesiseselt tootmisinfot edastada.
Muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi tehniline mõõtmise ja tehnilise joonestamise valdkonnas.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: puuduvad.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 24 tundi

Õpiväljund:  
Koolituse läbinu oskab tõlgendada/ lugeda joonisel kirjeldatut.


Koolituse teemad:    
Tehniliste jooniste üldised nõuded (projekteerimine esimese  ja kolmanda ruuminurga meetodil)
Eskiis, detailijoonis, koostejoonis
Vaated ja lõiked
Mõõtmestamine
Keermed
Tolerantsid
GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)
Pinnakaredused
Keevisliidete tähistamine joonisel
MSA
Mõõteriistad


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (384€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud läveni tasemel praktilised tööd

Hindamismeetodiks on praktilised tööd
1. etteantud skitsi järgi kolmvaate joonestamine, mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili või koostu skitsi.
2. etteantud detaili järgi kolmvaate joonestamine, mõõtmine ja mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili joonise.
3. Detaili kontrollimine ja hindamine vastavalt joonisele
4. Mõõteriista valimine

Hindamiskriteerium
Õppija oskab lävendi tasemel joonestada ja vormistada koostu ja detailide joonised, mõõtmestada joonisel kujutatud sõlmed, lõiked ning vaated etteantud nõuete kohaselt; oskab lugeda jooniseid. Teab, kuidas valida kontrollimiseks õiget mõõtevahendit.

A (arvestatud). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviijad:
Aleksei Zvegintsev, AQ Components Kodara OÜ Quality Manager/Bonding Supervisor. Tallinna Tööstushariduskeskus «Mehhatroonika»
Töökogemus 14 aastat kvaliteediosakonna töötajana auto- ja raudteetööstuses Töökogemus kvaliteediosakonna töötajana auto- ja raudteetööstuses.
Ivari Põld, Tallinna Tehnikaülikooli, Tööstus- ja tsiviilehitus, spetsialiseerumisega ehitusmajandus ja juhtimine, tehinkateaduse magistri kraad (M.SC).
Tallinna Tehnikaülikool, Tootearendus ja tootmistehnika, spetsialiseerumisega materjalitehnika, tehinkateaduse bakalaureuse kraad (B.A.Sc)


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input