Digikeskkonna ohud ja küberturvalisus

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 19.11- 17.12.2024. Koolituspäevad T ja N kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi).

Sihtrühm: Süsteemiadministraatorid, andmebaasihaldurid, tugiteenuste spetsialistid, kontoritöötajad, läbivalt kõikide IKT ametialade spetsialistid, kes vajavad teadmisi digikeskkonna ohtudest ja sellest, kuidas enda organisatsioonis ennetada ja vältida turvaintsidente, tõsta küberturbe teadlikkust, osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: eesti keele valdamine suhtlustasandil, arvutioskus tavakasutaja tasemel, orienteerumine otsimootori kasutamise oskus; ID kaardi kasutamise võimalus (paroolide teadmine).

Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 36 tundi


Õpiväljund:  
Kursuse läbinu:
1. mõistab riskide tähendust ja olulisust ning mõistab riskidest tulenevaid tagajärgi
2. teab paroolide valimise head tava, oskab luua turvalist parooli
3. omab ülevaadet pahavara leviku viisidest
4. oskab andmeid krüpteerida ja digiallkirjastada


Koolituse teemad:    
1. Infosüsteemide ja andmete kaitse vajadus
2. Isikuandmed
    2.1. digitaalne jalajälg: OSINT
3. Õngitsuskampaaniad
    3.1.petukirjad
    3.2. õngitsuslehed
4. Turvalised ühendused
    4.1. seadmete vaikimisi kasutajad/paroolid
    4.2. turvatarkvara
    4.3. uuendused ja ülendused
    4.4. kaasas kantava seadme turvalisus
5. Tarkvara
    5.1. tasuta tarkvara
6. Turvaline autentimine
    6.1. paroolid, paroolide haldus
    6.2. mitme-faktoriline autentimine
    6.3. ID kaardi kasutamine, tarkvara kasutamine ja uuendamine; andmete krüpteerimine
7. Füüsiliste seadmete turvalisus
    7.1. andmete krüpteerimine erinevate vahenditega
    7.2. volitamata isikute juurdepääsu piiramine


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (576€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. valminud portfoolio tunnis tehtud töödest (portfoolio peab sisaldama vähemalt 70% tunnitöid).

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Praktiline töö- portfoolio tunnis tehtud töödest.
Koolituse käigus koostab portfoolio, mis sisaldab tunnitöid.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).


Läbiviijad:
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.
Maili Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6; õpetaja tase 7. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2013 aastast, eelnevalt õppinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Arvutid- ja arvutivõrgud õppekaval, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis IKT haldamise ja administreerimise õppekaval, Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika ja informaatika õpetaja (MA) õppekavadel. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 3.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input