Veebipõhine esitluskeskkond Mentimeter algajatele

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 02.09- 26.09.2024 ruum A402
Ajakava:
E 02.09 kell 17.00-20.15
E 09.09 kell 17.00-20.15
E 16.09 kell 17.00-20.15
N 19.09 kell 17.00-20.15
E 23.09 kell 17.00-20.15
N 26.09 kell 17.00-20.15

Sihtrühm: majandusarvestuse ja finantsanalüüsi analüütikud, andmetöötlejad, raamatupidajad, finantskonsultandid, alustavad ja tegutsevad mikroettevõtjad, arendusjuhid, projektijuhid.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskused vähemalt kesktasemel. Kasuks tuleb inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 24 tundi, mille lisandub 4 tundi iseseisvat tööd

Õpiväljund:  

  • Õppija rakendab digitaalse kaugtööplatvormi Mentimeter keskkonda kaugsuhtluse hõlbustamiseks ning info visualiseerimiseks.
  • Õppija praktiseerib veebipõhise esitlus- ja koosloomekeskkonna  Miro võimalusi: esitlused, küsitlused, info visualiseerimine (sõnapilv, skaalad)
  • Õppija praktiseerib reaalajalise tagasiside saamise võimalusi Mentimeter keskkonnas.Koolituse teemad:    

1. Mallide võimalused – 1 tund
Kasutajakonto loomine, keskkonna ja seadetega tutvumine
Töölaua ülesehitus
Mallide valikud, malli otsingu teostamine (teema, märksõna, populaarsus)

2. Reaalajalise ja interaktiivse esitluse loomine ja kasutamine mallide abil – 8 tundi
Koosoleku planeerimine meeskonnas: etteantud mallil esitluse loomine ja kasutamine
Mallil navigeerimine, peamised tööriistad
Slaidi elementide kasutamine ja muutmine, slaidi tüübi valikud, tüübi muutmine
Disaini- ja kujundustööriistade kasutamine (taust ja värvivalik, vastamise valiku seaded, reaktsioonielemendid)
Märkmete lisamine
Esitluse vaatamine, täienduste tegemine
Esitluse jagamine reaalajas
Enesehindamise tööriist meeskonnas: etteantud mallil esitluse loomine ja kasutamine
Slaidi elementide kasutamine ja muutmine, slaidi tüübi muutmine
Uute slaidide lisamine esitlusele, slaidielementide kasutamine (tekst, pildid, video, ajajoon)
Disaini- ja kujundustööriistade kasutamine (teksti värv, taustapilt)
Esitluse jagamine reaalajas

3. Küsitluse loomise võimalused Mentimeter keskkonnas – 7 tundi
Rahulolu organisatsioonikultuuriga: etteantud mallil küsitluse loomine ja kasutamine
Küsitluse tüübi võimalused ja valikud (mitu valikut, sõnapilv, vaba vastus, prioritiseerimine jt)
Erinevate slaidide loomine erinevate küsitluse tüüpidega
Disaini- ja kujundustööriistade kasutamine (tausta muutmine, tekst, kujundus)
Esitluse jagamine reaalajas
Ettevõtet tutvustav küsimustik: etteantud mallil küsitluse loomine ja kasutamine
Küsitluse tüübi valik, vastusevariantide muutmine, lisamine ja kustutamine
Slaidi lisamine, kujundamine kasutades disaini- ja kujundustööriistu
Esitluse jagamine reaalajas

5. Oma esitluste loomine – 8 tundi
Raamistuse loomine ja vormindamine
Erinevate elementide lisamine: kujundid, tekstiväli, pildid, video, küsitlused, skaala, loosiratas, sõnapilv jm
Kujundite lisamine: suurus, värv, paigutus, reastus. Kujundite kopeerimine, kustutamine
Slaidide lisamine, järjestuse muutumine, kustutamine

6. Iseseisev töö – 4 tundi
Koolituse tagasisideküsitluse koostamine kasutades malli „Koolituse tagasiside“ („Training reflection“), loodud tutvustuse jagamine koolitajaga
Uue malli loomine ettevõtte tutvustamiseks, loodud tutvustuse jagamine koolitajaga


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (336€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2.  on sooritanud kõik praktilised ja iseseisvad ülesanded

Teema: Mallide võimalused
Hindamismeetod: soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob kasutajakonto ning valib endale sobivaid malle kasutades otsingusõnu ja teemasid

Teema: Reaalajalise ja interaktiivse esitluse loomine ja kasutamine mallide abil.
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija täidab koosoleku planeerimise ning enesehindamise tööriista mallid, lisab märkmeid, kasutab vormingu- ja kujundustööriistu slaidide muutmiseks ja täiendamiseks

Teema: Küsitluse loomise võimalused Mentimeter keskkonnas
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob organisatsioonikultuuriga rahulolu küsitluse ning ettevõtet tutvustava küsitluse kasutades etteantud malle, lisab märkmeid, kasutab vormingu- ja kujundustööriistu slaidide muutmiseks ja täiendamiseks

Teema: Oma esitluste loomine
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob uue malli oma ametikoha kohta kasutades erinevaid tööriistu ja kujunduselemente; õppija jagab tehtud tööd teiste õppijatega.

Iseseisev töö:
Meeskonnaliikmete tutvustuse koostamine etteantud mallil ja loodud tutvustuse jagamine koolitajaga.
Kas oma töökoha või ettevõtte kohta uue küsitluse loomine, loodud küsitluse jagamine koolitajaga.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija: Inga Kalvist
, ettevõtluskonsultant, äriplaanide koostaja ja hindaja üle 10 aasta (LEADER tegevusgrupp; EU meede „Fast Track to Innovation“). Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus. Arvutikasutusoskus eksperdi tasemel.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input