Pilvepõhise tehnoloogia kasutamine, haldamine ja asjaajamine

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 08.10- 07.11.2024. Koolituspäevad T ja N kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi, sh. sirutuspaus 15 minutit).
T 08.10 kell 16.45-20.00 ruum A403
N 10.10 kell 16.45-20.00 ruum A403
T 15.10 kell 16.45-20.00 ruum A403
N 17.10 kell 16.45-20.00 ruum A403
T 22.10 kell 16.45-20.00 ruum A402
N 24.10 kell 16.45-20.00 ruum A402
T 29.10 kell 16.45-20.00 ruum A402
N 31.10 kell 16.45-20.00 ruum A402
T 05.11 kell 16.45-20.00 ruum A402
N 07.11 kell 16.45-20.00 ruum A402

Sihtrühm: Läbivalt erinevate valdkondade/ ametikohtade lõikes infotehnoloogilise vajadusega töötajad (majandusarvestuse spetsialistid, personalispetsialistid, ostu- ja müügispetsialistid, tugispetsialistid, lastekaitse- ja peretöötajad, tugiisikud, sotsiaaltöötajad, nõustajad, majutusettevõtte allüksuste juhid, laotöötajad ja -juhid jne.)

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: puudub.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 40 tundi

Õpiväljund:  

 • Kirjeldab pilveteenuste ja internetipõhiste lahenduste, sealhulgas IoT integreerimise põhimõtteid: Mõistab pilveteenuste olemust, nende ajaloolist arengut ja integreerimist IoT lahendustega, et luua ühendatud ja intelligentseid süsteeme.
 • Rakendab pilveteenuseid ja haldab pilvekontosid turvaliselt: Seadistab ja haldab pilvekontosid, rakendades parimaid turvapraktikaid, et kaitsta andmeid ja juurdepääsu pilveressurssidele.
 • Loob, haldab ja töötab pilvepõhiste teksti- ja tabelarvutusdokumentidega: Kasutab pilvepõhiseid rakendusi tekstidokumentide ja tabelite loomiseks, redigeerimiseks ja koostööks reaalajas.
 • Kujundab ja esitleb sisu kasutades pilvepõhiseid esitlusvahendeid, vorme ja veebilehti: Rakendab pilverakendusi esitluste, interaktiivsete vormide ja dünaamiliste veebilehtede loomiseks ja haldamiseks.
 • Kasutab pilvepõhiseid meediumi töötlusvahendeid: Töötleb pilverakendustes efektiivselt pilte, audiot ja videot, luues ja jagades kvaliteetset sisu.
 • Haldab digitaalset sisu pilves ja rakendab võrgukoostööd: Korraldab ja jagab dokumente pilves, kasutades koostöövahendeid meeskonnatöö ja projektijuhtimise parandamiseks.
 • Rakendab digitaalset allkirjastamist ja tunneb digitaalse identiteedi haldamise põhimõtteid: Kasutab internetipõhiseid rakendusi dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks ja mõistab digitaalse identiteedi haldamise olulisust.
 • Mõistab ja rakendab IoT seadmete ja andmete integreerimise põhimõtteid pilvepõhistes keskkondades: Tutvub IoT seadmete ühendamise, andmete kogumise ja analüüsimisega pilves, et luua tõhusaid ja intelligentseid süsteeme.


Koolituse teemad:    

I Osa: Pilveteenused ja rakendused tänapäeva digimaailmas (12 tundi)
Pilvepõhise tehnoloogia ülevaade:

 • Pilveteenuste mõiste, ajalugu ja praegused suundumused, sh mobiilsus ja IoT integreerimine.
 • Pilve tehnoloogia mõju äritegevusele ja igapäevaelule.

Pilveteenuste pakkujad ja pilverakendused:

 • Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services ja muud pilveteenuste pakkujad.
 • Pilveteenuste võimalused, valikukriteeriumid ja nende rakendamine erinevates kontekstides.

Isikliku pilvekonto loomine ja haldamine:

 • Praktilised juhised pilvekonto loomiseks, seadistamiseks ja haldamiseks.
 • Pilvekonto turvalisuse alused: paroolide haldus, kahefaktoriline autentimine ja andmete krüpteerimine.

II Osa: Meediumi ja dokumentide haldamine pilves (20 tundi)
Dokumentide ja tabelite loomine ning haldamine:

 • Tekstitöötlus ja tabelarvutus pilvepõhistes rakendustes, nagu Google Docs ja Sheets.
 • Reaalajas koostöö ja dokumentide jagamine.

Pildi- ja videotöötlus pilves:

 • Ülevaade pilvepõhistest pildi- ja videotöötlusrakendustest.
 • Praktilised harjutused visuaalse sisu loomiseks ja töötlemiseks, kasutades tööriistu nagu Canva ja Adobe Spark.

Audiovisuaalse sisu esitlemine ja töötlemine:

 • Audio ja video esitlemise ning jagamise vahendid pilves.
 • Praktilised näited ja harjutused audiovisuaalse sisu integreerimiseks esitlustesse ja veebilehtedele.

Interaktiivse sisu loomine ja jagamine:

 • Esitlusdokumentide, vormide, kaardirakenduste ja veebilehtede loomine.
 • Nende vahendite kasutamine koostöös ja interaktiivse sisu jagamine.

III Osa: Asjaajamine ja turvalisus pilves (8 tundi)
Pilveteenuste kasutamine äris:

 • Praktilised näited pilveteenuste kasutamisest ettevõtluses, sh juhtumiuuringud ja parimad praktikad.
 • Digitaalallkirjastatud dokumentide loomine, haldamine ja jagamine pilves.

Pilveteenuste turvalisus:

 • Digitaalse turvalisuse alused pilveteenustes.
 • Andmekaitse, privaatsus, andmete krüpteerimine ja turvalisuse parimad praktikad.


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (640€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud vähemalt 80% praktilistest töödest.


Hindamismeetoditeks on praktilised ülesanded ja projektid, mis hõlmavad:

 • Pilveteenuste põhjalik kasutamine sealhulgas: pilvekonto loomine, seadistamine ja haldamine ning pilveteenuste kasutamine äriprotsesside optimeerimiseks, digitaalallkirjastatud dokumentide haldamine.
 • Meediumi sisu loomine ja haldamine pilves, sealhulgas: teksti-, tabelarvutusdokumentide ja esitluste loomine, redigeerimine ja esitlemine; pildi-, audio- ja videotöötluse rakendamine ning nende esitlemine; interaktiivse sisu, nagu vormide, kaardirakenduste ja veebilehtede, loomine ja haldamine
 • Koostöö ja jagamine, sealhulgas: loodud sisu jagamine ühistööks ja avalikult/privaaatselt veebis, kasutades grupitöö vahendeid
 • Turvalisuse rakendamine pilveteenustes, sealhulgas: andmekaitse ja privaatsuse põhimõtete rakendamine, sh andmete krüpteerimine ja turvalise ligipääsu tagamine

Hindamiskriteeriumid:
Pilvekontode ja -teenuste efektiivne kasutamine:

 • Demonstreerib pilvekonto ja -teenuste tõhusat loomist, seadistamist ja haldamist.
 • Rakendab pilveteenuseid äriprotsesside ja koostöö tõhustamiseks.

Meediumi sisu loomise ja haldamise oskused:

 • Loob ja redigeerib kvaliteetset teksti-, tabeli- ja esitlusmaterjali.
 • Töötleb edukalt pilte, audiot ja videot, kasutades pilvepõhiseid tööriistu.
 • Loob interaktiivset sisu, mis on kohandatud sihtgrupi vajadustele.

Koostöö ja sisu jagamise oskus:

 • Jagab loodud sisu tõhusalt, kasutades pilvepõhiseid vahendeid grupitööks ja sisu levitamiseks.
 • Näitab üles oskust valida sobiv jagamisviis (avalik/privaatne) vastavalt sisu tundlikkusele.

Turvalisuse ja privaatsuse tagamine:

 • Rakendab asjakohaseid turvameetmeid pilvekontode ja -teenuste kasutamisel, sh andmekaitse ja privaatsuse tagamine.
 • Näitab teadlikkust turvalisuse olulisusest ja oskab tagada ligipääsu oma töödele turvaliselt, olenemata asukohast.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Janek Leppnurm, MA - haridusteaduste magister
Infotehnoloogia (902) kõrgharidus. Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (1636) kõrgharidus, magister. Õpetaja, tase 7 (tähtajatu).

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input