Pneumaatika- ja hüdraulika alused

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 19.11- 17.12.2024
Ajakava:
T 19.11 kell 16.30-19.45 (4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)
N 21.11 kell 16.30-20.30 (5 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)
T 26.11 kell 16.30-20.30 (5 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)
T 10.12 kell 16.30-19.45 (4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)
N 12.12 kell 16.30-19.45 (4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)
T 17.12 kell 16.30-19.45 (4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit)

Sihtrühm:

 1. Tehniliste valdkondade töötajad: tehniliste erialade töötajad, kes soovivad süvendada oma arusaama füüsika alustest, materjalidest ja tehnilistest mõõtmistest ning arendada oskusi pneumaatika ja hüdraulika valdkonnas (nt autod, liikurmasinad, automaatliinid jms).
 2. Tööstuste spetsialistid: Inimesed, kes töötavad või soovivad töötada valdkondades, kus on vajalik arusaam pneumaatikast ja hüdraulikast, näiteks automatiseerimise, masinaehituse või sarnaste valdkondade spetsialistid.
 3. Töötajad, kes puutuvad kokku pneumaatiliste ja hüdrauliliste süsteemidega: hooldustehnikud või tootmisettevõtete töötajad, kes peavad mõistma ja haldama selliste süsteemide toimimist.


Grupi suurus:
8 inimest (piirab audiovisuaalsete programmidega Festo FluidSim 6.0 varustatud arvutite arv auditooriumis (15) ja simulaatorite arv (pneumaatika 6 kpl., hüdraulika 3 kpl.)

Õppe alustamise nõuded: puudub
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 26 tundi

Õpiväljund:  
− teab pneumosüsteemide põhilisi komponente ja nende tööpõhimõtet;
− oskab lugeda, koostada ja käivitada arvutiklassis virtuaalselt digioskuste arendamise raames audiovisuaalses programmis Festo FluidSim 6.0 pneumoskeeme tingmärkide abil;
− oskab koostada ja käivitada pneumaatika simulaatotritel pneumaatika- ja elektropneumaatika skeeme;
− teab hüdraulika süsteemide põhilisi komponente ja nende tööpõhimõtet;
− oskab lugeda, koostada ja käivitada arvutiklassis virtuaalselt digioskuste arendamise raames audiovisuaalses programmis Festo FluidSim 6.0 hüdraulika skeeme tingmärkide abil;
− oskab koostada ja käivitada pneumaatika- ja hüdraulika simulaatotritel hüdraulika- ja elektrohüdraulika skeeme;


Koolituse teemad:    
Auditoorne osa  6 tundi:
1) füüsika alused, materjalid, tehniline mõõtmine
2) ohutustehnika
3) tutvumine programmiga Festo FluidSim 6.0
4) pneumaatilised täiturid (silindrid ja mootorid)
5) pneumaatika juhtimisseadmed (mehaaniliselt, pneumaatiliselt ja elektriliselt juhitavad pneumojaotid)
6) pneumosüsteemide toimeks vajalikud lisakomponendid
7) pneumoskeemide ülesehitus, koostamine ja lugemine
8) hüdraulilised täiturid (silindrid ja mootorid)
9) hüdraulilised juhtimisseadmed (mehaaniliselt, pneumaatiliselt ja elektriliselt juhitavad hüdraulika jaotid)
10) hüdraulika süsteemide toimeks vajalikud lisakomponendid
11) hüdraulika skeemide ülesehitus, koostamine ja lugemine

Praktiline töö  20 tundi

 • praktilised harjutused pneumoskeemide koostamise, arvutamise ja lugemise osas;
 • pneumoskeemide koostamine ja virtuaalne käivitamine digioskuste arendamise raames audiovisuaalses programmis Festo FluidSim 6.0 tingmärkide abil;
 • praktilised tööd pneumoskeemide koostamiseks õppesimulaatoritel ja arvutuste läbi viimine.
 • praktilised harjutused hüdraulika skeemide koostamise, arvutamise ja lugemise osas;
 • hüdraulika skeemide koostamine ja virtuaalne käivitamine digioskuste arendamise raames audiovisuaalses programmis Festo FluidSim 6.0 tingmärkide abil;
 • praktilised tööd hüdraulika skeemide koostamiseks õppesimulaatoritel ja arvutuste läbi viimine.

 
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (416€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. koostanud harjutused pneumaatika- ja hüdraulika skeemide koostamise ja lugemise osas. Viinud läbi mõõtmise.


Hindamismeetod: harjutused pneumaatika- ja hüdraulika skeemide koostamise ja lugemise osas. Viinud läbi arvutused.

Hindamiskriteerium:

 • teostatud etteantud pneumaatika- ja hüdraulika skeemi koostamine ja käivitamine simulaatoritel.
 • teostatud etteantud elektropneumaatika- ja elektrohüdraulika skeemi koostamine ja käivitamine simulaatoritel.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija:
Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6, riigikaitseõpetaja. Koolitamiskogemust rohkem kui 14 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input