Programmeerimine Python programmeerimiskeelega

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 05.09- 17.10.2024. Koolituspäevad T ja N kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi).

Sihtrühm:

 • Algajad programmeerijad, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud või kellel on väga vähene kogemus.
 • IT-valdkonnas töötavad spetsialistid, süsteemiadministraatorid või võrguadministraatorid, kes soovivad omandada Pythoni oskusi oma igapäevatöö lihtsustamiseks.
 • Andmeanalüütikud, kes soovivad laiendada oma oskusi andmetöötluse valdkonnas, kasutades Pythonit.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Kursuse jaoks piisab arvuti tavakasutaja tasemest. Kursus ei eelda eelteadmisi tarkvaraarendusest.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 52 tundi

Õpiväljund:  

 • valib sobivaima andmetüübi muutuja kirjeldamiseks lähtudes sisend- ja väljundandmete iseloomust ning ressursside optimaalsest kasutamisest
 • loob lihtsamaid rakendusi Python programmeerimiskeeles kasutades abimaterjale või olemasolevaid rakendusi
 • kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja -platvormile vastavat integreeritud arenduskeskkonda ja silurit tarkvara loomisel
 • järgib meeskonnas kokkulepitud koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid praktikaid
 • dokumenteerib loodavaid rakendusi või nende osi teisele arendajatele nende mõistetavuse parandamiseks


Koolituse teemad:   

 • Python arenduskeskkonna allalaadimine, paigaldamine ja seadistamine.
 • Andmetüübid, sisend ja väljund.
 • Tingimuslaused.
 • Tsüklid ja While tsükli kasutus.
 • Sõned ja lihtne graafika.
 • Järjendid
 • Failidest andmete lugemine.


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (832€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2.   valminud portfoolio tunnis tehtud töödest (portfoolio peab sisaldama vähemalt 70% tunnitöid).

Hindamismeetod: Koolituse käigus koostab portfoolio, mis sisaldab tunnitöid.

Hindamiskriteerium: Portfoolio sisaldab vähemalt 70% ulatuses tunnitöid. Tööd on valminud/ tagasisidestatud koolitaja poolt.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviijad:
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.
Maili Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6; õpetaja tase 7. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2013 aastast, eelnevalt õppinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Arvutid- ja arvutivõrgud õppekaval, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis IKT haldamise ja administreerimise õppekaval, Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika ja informaatika õpetaja (MA) õppekavadel. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 3.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input