Erialane soome keel turismiettevõtte personalile, jätkukursus

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: 28.10- 09.12.2024. Koolituspäevad E ja K kell 17.30- 20.30 (korraga 4 ak. tundi, sisse arvestatud paus 10 minutit). Koolitus registreerumiseks avatud.

Sihtrühm: Mistahes turismiettevõtte teenindav personal, kelle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas ka kliendisuhtlus soome keeles. Töötajad, kes vajavad keeleoskuse taseme tõstmist, et tagada kvaliteetne ja nõuetekohane teenindus muutuvas ühiskonnas.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: soome keelega kursis vähemalt A2  keeletasemel. Soovitavalt on läbinud hotellipersonalile mõeldud erialase soome keele algkursuse.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 50 tundi


Õpiväljund:  
Koolitusprogrammi läbinu:

 • saab aru soomekeelsest tavakõnest ja omab piisavat sõnavarabaasi, et end pikema ettevalmistuseta väljendada turismiga seotud teemadel;
 • valdab õppekavas käsitletavate teemade raames vajalikku sõnavara, oskab turismiteemadel ka sõna võtta ja vestlust arendada;
 • tunneb turismiterminoloogiat, oskab koostada kirjalikke lühemaid tekste ja vajalikke dokumente;
 • tähtsustab korrektset keelekasutust ametialases suhtluses;
 • oskab leida internetist teemakohaseid materjale ja neid tööalaselt kasutada;
 • oskab soome keeles suhelda teenindus-, müügi- ja esindussituatsioonides;
 • omab ülevaadet Eesti ja Soome kultuuriruumist ning tavadest, suudab vestelda turismikorraldusest ning esitleda kliendile Eesti vaatamisväärsusi.


Koolituse teemad:    

Teema 1. Turismiettevõte

 • Turismiettevõtte mõiste
 • Ametikohad, karjäärivõimalused
 • Ametijuhendid, tööülesanded
 • Reisikorraldus turismi olulise osana

Teema 2. Turismi mõju keskkonnale ja vastupidi

 • Turismi liigid, jätkusuutlik turism
 • Keskkonnateadlikkus turismis, rohemõtlemine, taaskasutus
 • Tervis ja tervislikkus, vaime tervis ja heaolu, selle saavutamine ettevõttes

Teema 3. Sihtkoha arendus

 • Turismisihtkoha määratlus ja tunnused
 • Eesti (ja Pärnu) turismisihtkohana
 • Turismitrendid (sh.majutuses ja toitlustuses)

Teema 4. Digiteadlikkus

 • Erinevad digitaalsed võimalused soome keele õppes
 • Soome keel internetis

Teema 5. Soome vs Eesti kultuuriruum

 • Tavad ja kombed, võrdlus Eestiga
 • Tähtpäevad
 • Tuntumad tegijad (kirjandus, muusika)


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (400€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud lõputesti läbitud materjali peale ning osalenud aktiivselt tunnivestlustes ja muudes tunnis kasutatud õppevormides..

Hindamismeetod
Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade, probleemsituatsioonide lahendamise ning kirjaliku lõputesti kaudu.

Hindamiskriteerium
Lõputesti sooritamine, kus on vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.


Läbiviija: Sülvi Mölder
, soome keele koolitaja, eesti filoloog, Tartu Ülikool (MA). Rakenduskõrgharidus TÜPK turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. TÜPK soome keele lektor.
Pärnu Giidide Ühingu atesteeritud soome keele giid.  ESKÕS liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.


Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input