Virtuaaltöö keskkondade ja kaugtöölahenduste kasutamine (Miro)

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

Aeg: 01.10- 17.10.2024 ruum A402
Ajakava:
T 01.10 kell 17.00-20.15
N 03.10 kell 17.00-20.15
T 08.10 kell 17.00-20.15
N 10.10 kell 17.00-20.15
T 15.10 kell 17.00-20.15
N 17.10 kell 17.00-20.15

Sihtrühm: majandusarvestuse ja finantsanalüüsi analüütikud, andmetöötlejad, raamatupidajad, finantskonsultandid, alustavad ja tegutsevad mikroettevõtjad, arendusjuhid, projektijuhid.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskused vähemalt kesktasemel. Kasuks tuleb inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel.
Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

Maht: 24 tundi, millele lisandub 4 tundi iseseisvat tööd

Õpiväljund:  

  • Õppija rakendab digitaalse kaugtööplatvormi Miro keskkonda kaugsuhtluse hõlbustamiseks ning info visualiseerimiseks
  • Õppija praktiseerib veebipõhise tööruumi võimalusi Miro keskkonnas: jääsulataja, mõttekaardid, märkepaberid
  • Õppija vormistab töökoosoleku plaani ja ajarünnaku tulemuse kasutades erinevaid vormingutööriistu ja malle
  • Õppija vormistab tööplaani koos meeskonna ülesannete jaotusega


Koolituse teemad:    
1. Mallide võimalused – 1 tund
Kasutajakonto loomine, keskkonna ja seadetega tutvumine
Töölaua loomine
Mallide valikud, malli otsingu teostamine (teema, märksõna, populaarsus)

2. Veebipõhise tööruumi loomine ja kasutamine – 10 tundi
Malliga tutvumine: tööriistariba, peamised tööriistad, mallil navigeerimine
Märkmepaberi malli (sticky notes) loomine ja kasutamine
Alateemade loomine, töökaartide ja märkmete lisamine ning muutmine, märkmepaberite rühmitamine (grupitöö)
Mõttekaardi malli (mind map) loomine ja kasutamine
Mõttekaardi loomine finantsplaneerimise teema eesmärkide, vajalikkuse ja riskide kohta (grupitöö)
Loodud töölaudade salvestamis- ja jagamisvõimalused

3. Jääsulataja tööriist meeskonnatöös – 2 tundi
Malliga tutvumine: tööriistariba, peamised tööriistad, mallil navigeerimine
Malli kasutamine: koolituse õppijatest koosneva meeskonna profiili loomine kasutades erinevaid kujunduselemente (grupitöö)
Loodud malli allalaadimine pildina

4. Rühmatöö võimalused etteantud mallidega  – 8 tundi
Tööplaani malli loomine, tööetappide planeerimine, erinevate tööriistade kasutamine tööplaani koostamiseks
Ajakava malli loomine, tegevuste algus- ja lõpptähtaja planeerimine, vahe-eesmärkide seadmine ajaplaanis, erinevate tööriistade kasutamine ajaplaani koostamiseks
Meeskonna kaardistamise malli loomine ja kasutamine, vormingutööriistade tundmaõppimine
Meeskonnaliikmete lisamine, kasutajaõiguste seadmine ja malli jagamine

5. Oma malli loomine – 3 tundi
Raamistuse loomine ja vormindamine
Erinevate elementide lisamine: kujundid, tekstiväli, märkepaberid
Kujundite lisamine: suurus, värv, paigutus, reastus. Kujundite kopeerimine, kustutamine
Meeskonnaliikmete lisamine, kasutajaõiguste seadmine ja malli jagamine

6. Iseseisev töö – 4 tundi
Enda kohta tutvustuse koostamine kasutades malli „Minu kohta“ („About me“), loodud tutvustuse jagamine koolitajaga
Uue malli loomine ettevõtte tutvustamiseks, loodud tutvustuse jagamine koolitajaga


Kursuse hind: Tasuta.
Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (336€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2.  on sooritanud kõik praktilised ja iseseisvad ülesanded

Teema: Mallide võimalused
Hindamismeetod: soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob kasutajakonto ning valib endale sobivaid malle kasutades otsingusõnu ja teemasid

Teema: Veebipõhise tööruumi loomine ja kasutamine
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija täidab märkepaberi malli, lisab märkmeid, kasutab vormingutööriistu oma märkmepaberite muutmiseks; õppija täidab mõttekaadri malli kasutades erinevaid tööriistu

Teema: Jääsulataja tööriist meeskonnatöös
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob töölehele enda aliase kasutades erinevaid etteantud kujunduselemente ja salvestab tehtud töö pildifailina

Teema: Rühmatöö võimalused iPlanneri keskkonnas
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: grupiliikme töödele on lisatud vähemalt kaks kommentaari

Teema: Oma malli loomine
Hindamismeetod: praktiline ülesanne, soorituse hindamine
Hindamiskriteerium: õppija loob uue malli finantsjuhtimise plusside ja miinuste kohta kasutades erinevaid tööriistu ja kujunduselemente; õppija jagab tehtud tööd teiste õppijatega

Iseseisev töö:
Enda kohta tutvustuse koostamine etteantud mallil ja loodud tutvustuse jagamine koolitajaga.
Kas oma töökoha või ettevõtte kohta uue malli loomine, loodud tutvustuse jagamine koolitajaga.


Läbiviija:
Inga Kalvist, ettevõtluskonsultant, äriplaanide koostaja ja hindaja üle 10 aasta (LEADER tegevusgrupp; EU meede „Fast Track to Innovation“). Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus. Arvutikasutusoskus eksperdi tasemel.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB! 
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus (osalemissoov lähtudes tööalastest kompetentsidest)  ning registreerimisjärjekord. 
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust.

 
 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input