Videotöötluse põhitõed

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 16.09-02.10.2024, E ja K kell 17.00-19.15, 3 ak tundi.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A403

Sihtrühm: Erinevate valdkondade esindajad, kes soovivad õppida videotöötluse põhitõdesid ja arendada oma oskusi edasijõudnute tasemele ja kes soovivad ise luua kvaliteetset sisu oma ettevõtte või toodete tutvustamiseks.

Grupi suurus: 13 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Kursus on mõeldud algajatele.
Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht: 32 tundi, millest kontakttunnid on 24 ja 8 tundi on iseseisev töö
Õpiväljundid:
1. Kasutab videokaameraid ja nutitelefone kvaliteetsete videote jäädvustamiseks;
2. Rakendab videote järeltöötluses erinevaid vabavaralisi videoredigeerimise tarkvara;
3. Mõistab operaatoritöö põhimõisteid nagu kaadri kompositsioon, valgustus, heli salvestamine, liikumine ja montaaž;
4. Rakendab praktikas erinevaid kaameratüüpe, objektiive, statiive ja mikrofone;
5. Integreerib IT-oskusi videoprojektide loomisel ja levitamisel.

Koolituse teemad:

Koolituse kestus: 32 tundi (24 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd)
Õppevorm: Kombineeritud õpe (teooria + praktiline töö + iseseisev töö)
Teooria (12 tundi)
Sissejuhatus operaatoritöösse ja kaameratehnika ülevaade: Tutvustatakse operaatoritöö ajalugu, kaamerate tüüpe ja objektiive videoproduktsioonis.
Videooperaatori töövahendid : Ülevaade lisaseadmetest, nagu statiivid, gimbalid ja droonid.
Videotöötluse alused ja video levitamine: Sissejuhatus videojäreltöötlusse ja erinevate platvormide kasutamine video levitamiseks.
Praktilised tööd (12 tundi)
Videoprojekti kavandamine: Loovidee arendamine ja tootmisplaani koostamine.
Kaameratöö ja valgustus videoproduktsioonis: Kaamera seadistused, valgustuse põhitõed.
Heli salvestamine: Mikrofonide kasutamine ja heli salvestamise tehnikad.
Võttepäeva läbiviimine: Grupitöö, kus osalejad viivad läbi planeeritud võtteid.
Videotöötlus ja järeltootmine: Videomaterjali montaaž, värvikorrektsioon ja heli järeltöötlus.
Iseseisev töö (8 tundi)
Lõputöö: Osalejad planeerivad ja teostavad iseseisvalt lühivideo, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi. Töö hõlmab kõiki etappe alates ideest kuni lõpptooteni, sh kaameratöö, valgustus, helisalvestus ja videotöötlus.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (312€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise nõuded:
Hindamismeetod – praktiline töö. Lõputööna valmib lühivideo etteantud kriteeriumeid jälgides.
Hinnatakse mitteeristavalt ehk „arvestatud“, või „mittearvestatud“. Edukas esitamine ja kaitsmine grupile. Koolitaja tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija loob kursuse käigus 2-5 minutilise audiovisuaalse teose vabalt valitud žanris. Lõpptulemuses hinnatakse kompositsiooni, võttenurki, kaameraliikumisi ja loomingulist lähenemist. Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:

Jüri Looring, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor
1. Pernova Hariduskeskuse filmiringi õpetaja 2017-2021
2. Pärnu Postimehe foto- ja videograaf 2021-2023
3. Erinevate fotoprojektide telesaadete, audiovisuaalsete reklaamprojektid produktsioon 2010-...
4. Kinobussi YoBaNa projekti raames toimunud meedia- ja filmikoolitus 2011-2012
5. Jalgpalli Premium Liiga otseülekanded (Mind Media) 2021-...
6. Paikuse Põhikooli tehnoloogia õpetaja

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input