Sissejuhatus giidi erialale

1 haridusmin 3lovi est Logo

 

 

 

Aeg: 08.10-17.12.2024, kaks korda nädalas, T ja N, kell 17.15-20.30, 4 ak tundi.

Ajakava:

Oktoober 2024

08.10, 10.10, 22.10, 24.10; 29.10; 31.10

November 2024

05.11; 07.11; 19.11; 21.11; 26.11; 28.11

Detsember 2024

03.12; 05.12;17.12toober 2024

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: Erialase hariduseta reisikonsultandid, giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad, kes soovivad saada alg- või täiendavaid teadmisi giidi erialast.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht:
60 tundi

Õpiväljundid:

Tunneb giidi kutse-eetikat.
Rakendab giidi kutse-eetika metoodilisi aluseid ja klienditeenindust.
Teab kestliku turismi põhimõtteid
Oskab ekskursioone ettevalmistada, läbiviia ja nõuetekohaselt lõpetada.

Koolituse teemad:

Auditoorne töö 48 akadeemilist tundi ja praktiline töö 12 akadeemilist tundi.

Giidi kutse-eetika:
• Giidi kutse ja kutse-eetika põhimõtted;
• Giidi töö metoodilised alused;
• Koostab giiditeksti, arvestades sihtrühma;
• Orienteerub giiditeksti esitamise põhimõtetes.
Klienditeenindus:
• Giiditöös tervikliku teenindamise põhimõtted;
• Asjaajamises formaalse suhtlemise etikett.
Ekskursiooni ettevalmistamine:
• Ekskursiooni programmi koostamise põhimõtted;
• Giidimaterjalide koostamise põhimõtted;
• Eelarve koostamise põhimõtted;
Kestliku turismi põhimõtted ja sellele tuginemine:
• Looduse kaitsmine;
• Kultuuri säilitamine;
• Kohalike toodete eelistamine;
• Väike ökoloogiline jalajälg;
• Vastutustundlik reisimine;
• Kõrghooaja ja massturismi vältimine;
• Mõõdetavus;
• Uuenduslikkuse ja loovuse tutvustamine;
• Lisandväärtuse andmine;
Ekskursiooni läbiviimine:
• Ekskursiooni nõuetekohaselt alustamine, tagades kliendikeskse teenindamise;
• Ekskursiooni läbiviimine vastavalt ekskursiooni programmile ja sihtrühmale;
• Ekskursiooni nõuetekohaselt lõpetamine.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus.
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (720€/ osaleja) ning tähtajaks.


Lõpetamise nõuded:

Hindamismeetodid: Kirjalik test, praktiline töö, demonstratsioon - ekskursiooni läbiviimine
Hindamiskriteeriumid:
Hinne kujuneb:
1. Teoreetiliste materjalide läbitöötamisest.
2. Testi sooritamine. Vähemalt 70% tööst peab olema õige.
3. Etteantud ülesande alusel praktiliste tööde sooritamine.
4. Praktiline ekskursiooni läbiviimine grupile ja tagasisidestamine koolitaja poolt.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).
Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
- isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
- isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:

Anne Sepping Pärnumaa Kutsehariduskeskuses külalislektor, Sotsiaalkindlustusamet
Pärnumaa Kurtide Ühing-viipekeeletõlk; atesteeritud giid (Kuressaare Ametikool 2020-2022 kultuurigiid; 2023 alates Kuressaare Ametikool loodusgiid).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input