Seksuaalkasvatus lasteaias ja üldhariduskoolis töötavatele tugispetsialistidele

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 02.10-06.11.2024, üks kord nädalas kell 16.45-20.00, 4 ak tundi, 15 minutit on paus sisse arvestatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: lastega tegelevad lasteaia- ja põhikooli õpetajaabid, kes vajavad algteadmisi kaasaegsetest seksuaalkasvatuse teadmistest ning oskustest laste/vanemate toetamiseks.

Grupi suurus: 15 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:
• eesti keele oskus suhtlustasandil
• omandatud keskharidus
• valmisolek õppetööks
• hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus
Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht:
26 tundi, millest auditoorne töö on 24 tundi ja iseseisev töö on 2 tundi.

Õpiväljundid:
- kasutab teadmisi ja empaatiat seoses seksuaalsuse, seksuaalse arengu ja lubamatu seksuaalkäitumisega.
- suutlikkus pakkuda teavet ja toetada lapsi ning vanemaid.
- oskus kehtestada piire ja märgata varajaselt seksuaalse väärkohtlemise signaale.
- toimetulek kultuuriliste erinevustega.

Koolituse teemad:

Auditoorne osa:
Lapse seksuaalne areng vanuses 0-18.
Lapse keha ja turvalisus. Kuidas rääkida lapsega seksuaalsest väärkohtlemisest?
Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus.
Lapse arengu toetamine ja kultuurilised erinevused.
Lipusüsteem.
Situatsioonide lahendamine ja juhtumite analüüsimine lähtuvalt lapsest. Erinevate osapoolte kaasamine.
Praktiline osa: lapse ja noorte seksuaalse arengu analüüs, juhtumite analüüs koolitaja juhendamisel

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (264€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise nõuded:
Hindamismeetod: Praktiline töö esitada õpipäevik etteantud juhise alusel, suulised vestlused/arutelud.
Hindamiskriteerium:
Õpipäevik sisaldab:
1. õppija osaleb juhtumite arutelu rühmatöös;
2. kirjeldab suuliselt lipusüsteemi põhimõtteid;
3. reflekteerib õpingute lõpus oma õpitegevust;

Hinnatud mitteeristavalt kas A (arvestatud või MA mittearvestatud).

1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:

Karin Luts – külalislektor. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala võrdsustatud magistriga. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 9 aastat 2015-…).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input