Laotöötaja, tase 4 ettevalmistus kutseeksamiks


Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

Aeg: planeerimisel sügis 2024, kaks korda nädalas kell 17.00-20.15, 4 ak tundi.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes soovivad teha laotöötaja kutseeksamit. Antud valdkonnas töötav inimene, kellel on vaja teha kutseeksam. Töötab tootmisettevõttes, laos.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: töökogemus valkdonnas ja/või läbitud erialased koolitused. Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht:
40 tundi

Õpiväljundid:

1) Tunneb erialast teooriat, oskab lahendada valikvastustega teste ja situatsioonülesandeid tuginedes õpitule.
2) Oskab lahendada praktilisi ülesandeid jälgides ohutusnõudeid.

Koolituse teemad:

Auditoorne osa:
Laotöötaja tööohutus, Laoklienditeenindus, Laotöötoimingud ja operatsioonid: komplekteerimine, komplekteerimisviisid, kauba vastuvõtt, hoiukohtade hooldamine, kauba hoiukohtadele paigutamine, hoiustamissüsteemid, inventuur, ABC-analüüs, XYZ-analüüs, ladude liigid, laotehnoloogiad, ladudes kasutatavad seadmed, tõstukid ja mehhanismid.
Praktiline osa:
Kauba käitlemine: komplekteerimine, väljastus tellimuse pakendamine, kauba vastuvõtmine, kauba hoiukohale paigutamine, ristlaadimine, inventeerimine, töö laojuhtimise süsteemis (Erply programm).

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus.
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (480€/ osaleja) ning tähtajaks.

Lõpetamise nõuded:
Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kompleksülesandega: lahendab valikvastustega testi, lahendab ülesanded ning sooritab praktilise töö. Hindamisel kasutatakse kümnepallist hindamisskaalat.
1) Valikvastustega test annab maksimaalselt 4 hindepalli. Iga õige vastus annab 0,1 punkti.
2) Konkreetset töösituatsiooni kirjeldavaid ülesandeid on kolm. Ühe ülesande lahendamise eest on võimalik saada maksimaalselt 1,0 hindepalli. Isikul antakse aega ülesande lahendamiseks. Hindamiskomisjon hindab situatsioon-probleemülesannete juures ülesannete lahendamise käiku ja lahendite leidmise loogikat ja/või arvutusi.
3) Praktilise töö eest on võimalik saada maksimaalselt 3,0 hindepalli. Isik peab etteantud aja jooksul viima läbi ühe neljast laotöö toimingust – saadetise vastuvõtmine ja toodete hoiukohtadele paigutamine, väljastussaadetise komplekteerimine ja pakkimine, ristlaadimine või inventuuri teostamine.
Isik peab saama kompleksülesande sooritamiseks tulemuste põhjal koondhindeks vähemalt 7,0 hindepalli

1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:
Heria Lampp, laotöö eriala kutseõpetaja, lõpetanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse laotöötaja eriala.
Omandanud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Laojuht, tase 5.
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika, omandamisel.
Täiendõppe koolitusi teinud aastast 2022.


Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input