Digitehnoloogia lahendused raamatukogunduses

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

 

Aeg: 29.08-17.09.2024, kaks korda nädalas kell 17.00-19.15, 3 ak tundi.

Koolituse kuupäevad: 29.08,3.09, 5.09, 10.09,12.09,17.09

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: Raamatukogutöötajad või teised igas vanuses täiskasvanud, kellel on vaja oma töös omandada oskusi digitaalse infootsingu, allikakriitilisuse, arvutikasutamise ja digitaalse suhtluse valdkonnas.

Grupi suurus: 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:
• eesti keele oskus suhtlustasandil
• omandatud keskharidus
• esmane arvuti kasutamise oskus
• valmisolek õppetööks
Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht: 28 tundi, millest kontakttunde on 24 ja 4 tundi on iseseisev töö.

Õpiväljundid:

Oskus otsida digitaalset infot ning hinnata allikate usaldusväärsust.
Oskus kujundada ja küljendada digimaterjale, kasutades sobivaid tarkvaralahendusi.
Oskus koguda ja jagada infot ja ressursse veebikogukondades ja sotsiaalvõrgustikes.
Teadmised täiskasvanute nõustamisest.
Teadlikkus uutest arengusuundadest digitehnoloogias, sh virtuaal- ja liitreaalsus.
Oskus kasutada generatiivseid juturoboteid ja tehisintellekti visualiseerimise lahendusi.

Koolituse teemad:

Auditoorne osa keskendub teemadele nagu allikakriitilisus, digitaalne infootsing, arvutikasutus ja digitaalne suhtlus:
• koguda ja töödelda digitaalset infot, hinnata ja kontrollida allikate usaldusväärsust, neid kriitiliselt analüüsida.
• digimaterjalide kasutamine mitmesugustes tegevustes, sh infomaterjali kujundamisel ja küljendamisel ning pildimaterjali töötlemisel, kasutades selleks sobivaid tarkvaralahendusi;
• koguda ja jagada infot, sisu ja ressursse teistega veebikogukondades, sotsiaalvõrgustikes ja koostööplatvormide kaudu, arvestades digisuhtluses kokku lepitud käitumisnorme ja häid tavasid;
• kasutada tehnoloogilisi võimalusi uute, harjumuspäratute ülesannete lahendamiseks ja valida selleks sobiv vahend (sh suutlikkus olla uute toodete ja teenuste nn „targaks tellijaks“).
• Millised on uued arengusuunad digitehnoloogias, sh virtuaal- ja liitreaalsuse ning tehisintellekti rakendamise võimalused.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (384€/ osaleja) ning tähtajaks. 

Lõpetamise nõuded:
Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
Õpiväljundeid hinnatakse läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt ette antud juhendile. Tegevused, ülesanded ja grupitööd peavad olema sooritatud ning saanud positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:
Diana Veskimägi, külalislektor. Pärnu Vanalinna Põhikool: Haridustehnoloog (al 2011) ja informaatikaõpetaja (al 2019). Eesti Haridustehnoloogide Liit: Juhatuse esimees. Täiskasvanukoolituste läbiviimise kogemus alates 2011 aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Koolitaja kutsetunnistuse nr E012469
2019 - 2022. Andragoogika bakalaureuseõpe. Tallinna Ülikool
2022 – kestev. Andragoogika magistriõpe. Tallinna Ülikool (lõpetamine 2024 kevad).


Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input