Voodikeskse patsiendi/kliendi hooldamine 12.09-10.10.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 12.09-10.10.2024, neljapäeviti ja reedeti ajavahemikus kell 09.00-16.00, korraga 6-8 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 12.09  PKHK A-korpus, ruumis A402
Kell 09.00-09.15 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 09.15-16.15 Loeng koos virgutuspauside ja lõunavaheajaga 8 aktundi, Ülle Kivisild
13.09 A-korpus, ruumis A402
Kell 09.00-10.30 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 10.45-12.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Lõuna 30 minutit
Kell 12.45-14.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 14.30-16.00 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Toimumise kuupäevad: N12.09, R13.09, N19.09, R20.09, N26.09, R27.09, N03.10, R04.10, N10.10.2024.
Maht:
70 akadeemilist tundi sh 32 tundi teoreetilist ja 38 tundi praktilist õpet
Sihtrühm: Omastehooldajad ja alustavad või töötavad hooldustöötajad, kes soovivad  uuendada või täiendada  kutsealaseid oskusi. Lisaks on oodatud õppima sotsiaalvaldkonnas motiveeritud töötajad, kellel on tekkinud olukorrast lähtuv vajadus teada rohkem voodihaige hooldusest.
Grupi suurus: 12 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine ja arvuti kasutamise oskus.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
1. Teab hooldusplaani koostamise põhimõtteid, oskab koostatud hooldusplaani analüüsida ja digitaalselt vormistada
2. Teostab hügieenitoiminguid arvestades abivajaja seisundit
3. Mõistab lamatiste tekkepõhjuseid ja riskitegureid ning oskab neid ennetada
4. Teostab stoomi, püsikateetri ja epitsüstoomi hooldust, kasutades kaasaegseid töövõtteid ja vahendeid
5. Mõistab digitaalsete suhtlemis- ja koostöövahendite toimimispõhimõtteid ning kasutamise võimalusi hooldustöös.

Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Teoreetiline õpe 32 akadeemilist tundi ja praktiline õpe 38 akadeemilist tundi
1. Hooldusplaani koostamine
2. Voodikeskse kliendi hügieen ja voodi korrastus
3. Lamatiste ennetamine ja  klassifikatsioon
4. Stoomi hooldus
5. Püsikateetri ja epitsüstoomi hooldus
6. Ergonoomilised abistamisvõtted
7. Abivahendid
8. Tööalaste dokumentide digitaalselt vormistamise oskus (hooldusplaan arvutis)
9. Digitaalse suhtlemise võimalusd hooldustöös (koostöökeskkonnad ja vahendid)
(suhtlemine ja koostöö digikeskkonnas).
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Praktilise õppe läbiviimiseks on tervishoid ja heaolu praktikaklass. Sisustatud tervishoiu asutuse palati sisekujundusega: 2 integreeritavat funktsionaalset voodit, Pesukäru Seersmedical ST7700, pesukäru prügikotiga, sidumis- ja protseduurilaud, 2 palatikappi, 2 ratastooli, potitool, tugiraam, vererõhuaparaadid, mähkmed, esmaabi- ja hoolduse nukk, hoolduspatsiendi mulaaž ( baasmanneekeen hoolduspõetuse toiminguteks) ja teised hooldusõppes kasutatavad abivahendid.
Õpperuum on varustatud: õpetaja kohtarvuti, videoprojektori, digi- ja markertahvliga.
Õppematerjalid
1. Asberg, M. (2012). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused : hooldustöötaja riikliku õppekava rakendamist toetav õppematerjal. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf
2. Varik, Merle (2015). Hoolides ja hoolitsedes. Õpik-käsiraamat hooldustöötajale. Kirjastus Argo

Kursuse maksumus: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 770 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud arvutil hooldusplaani ja sooritanud suulise vestluse läbitud teemadel.
Hindamismeetod: 
   1. Hooldusplaan ja suuline vestlus läbitud teemadel
   2. Praktiline ülesanne
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteerium:
   1. Koostab arvutis voodikeskse patsiendi/kliendi hooldusplaani vastavalt koolituse teemale, lähtuvalt Roper-Logan-Tirney mudelist ja  ADL-   põhimõtetest ning esitleb seda kaasõppijatele.
   2. Selgitab ja demonstreerib (situatsioonülesande lahendamine) voodikeskse patsiendi/kliendi toetamise ja hooldamise põhimõtteid näidetele   toetudes.

Koolitaja: 

Ülle Kivisild omab Tartu Ülikooli õe diplomit.
Üllel on praktilised õe kogemused õpetatavas valdkonnas tervishoiu asutustest – Tallinna haiglatest, Pärnu Haiglast. Ülle töötas kuus aastat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kus õpetas välja õdesid. Alates 2014 aastast töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana ja koolitab täiendusõppes täiskasvanud õppijaid.
Ülle koolitab tervishoiu-, hoolekande- ning avahooldusasutustele ja ühiskonnale väga nõutud hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid. Ülle on aktiivselt stažeerinud Erasmus +välisprojektides antud valdkonnas Inglismaal, Iirimaal, Hollandis.
Ülle osaleb Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni (ESTA) hooldustöötajate kutse taotlemise komisjonis hindajana.
Ülle Kivisild on Pärnumaa Aasta Koolitaja 2021 nominent.
Eda Tiismaa  PKHK raamatukogu vanemraamatukoguhoidja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Tallinna Pedagoogikaülikool, Infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Marika Tirmaste  on lõpetanud Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise eriala, spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele, ning eelnevalt omandanud Soomes Oulu ametikõrgkooli (Oulun Ammattikorkeakoulu) sotsiaal- ja tervishoiu eriala, keskendudes füsioteraapiale. Lisaks on ta lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonna kehalise kasvatuse õpetajana ning omab aastast 2000 koolitaja kogemust, harides põhiliselt hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid sh PKHK  täiendus- ja ümberõppe teenistuse sotsiaalvaldkonna ergonoomika ja abivahendite teeamal.
Marika Tirmaste omab töökogemust Viljandi ja Otepää tervisekeskustest.
Ta on olnud ametis Lõhavere ravi- ja hooldekeskuses, kus tema eesmärgiks oli üldhooldusteenuse kvaliteedi parendamine ja teenuse isikupõhisemaks muutmine. Momendil töötab juhina (juhatuse liige) SA Aarike Hoolduskeskuses.

Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input