Enamlevinud psüühika- ja käitumishäired, intellektipuue 29.08-25.10.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 29.08-25.10.2024, neljapäeviti ja reedeti ajavahemikus kell 09.00-16.00, korraga 8,5-9 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 29.08  kohtumine PKHK A-korpuse I korruse fuajees,
Kell 09.00-09.15 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 09.15-17.00 Loeng koos virgutuspauside ja lõunavaheajaga 9 aktundi, Stella Nuust
30.08 A-korpus, ruumis A402
Kell 09.00-10.30 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Stella Nuust
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 10.45-12.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Stella Nuust
Lõuna 30 minutit
Kell 12.45-14.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Stella Nuust
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 14.30-16.00-16.20 Loeng ja praktiline töö 2,5 aktundi, Stella Nuust
Toimumise kuupäevad: N29.08, R30.08, N26.09, R27.09, N24.10, R25.10.2024.
Maht:
55 akadeemilist tundi sh 35 tundi teoreetilist ja 16 tundi praktilist õpet - õppekäigud ning 4 tundi iseseisvat tööd.
Sihtrühm: koolitusele on oodatud sotsiaalvaldkonna esindajad – sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, tugisüsteemide töötajad jne, kes soovivad täiendada teadmisi enamlevinud vaimse tervise häiretest ja erivajadustega inimestega toimetulemiseks.
Grupi suurus: 15 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine ja arvuti kasutamise oskus.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
  1. Teab enam levinud psüühikahäireid ja haiguste sümptomeid nin sellest tulenevaid käitumise eripärasid
  2. Mõistab probleemse käitumise põhjuseid, ennetamisvõimalusi ja kriisiolukordade lahendamise võimalusi
  3. Tunneb psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooniga kliendiga töötamise põhimõtteid: 
  4. Mõistab intellektipuudest tulenevaid toimetuleku raskuseid
  5. Oskab valida kliendile sobiva kommunikatsioonivormi.
Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Teoreetiline õpe 35 akadeemilist tundi ja praktiline õpe 16 akadeemilist tundi
Psüühikahäired:
Psühhopatoloogia, vaimset tervist mõjutavad tegurid, skisofreenia, isiksushäirete kesksed jooned, mäluhäired, intellektihäired, tundeeluhäired, tahteeluhäired, instinktihäired, seksuaalsuunitluse häired, teadvusehäired, depression, paanikahäire, ärevushäire, foobsed häired, bipolaarne meeleoluhäire, obsessiivkompulsiivne häire, orgaanilised psüühikahäired.
Intellektipuue:
Tekkepõhjused ja klassifikatsioon, geneetilised haigused, autism, ATH.
Kriisisituatsioonis käitumine ja riskijuhtimine
Võimalused enesekaitseks ning ohtliku olukorra ennetamiseks
Õppekäik erihoolekandeasutustesse
Karula Kodu, Vändra Kodu ja Tori ning psühhiaatriakliinik
Õpiväljundite hindamine ja tagasiside.

Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele, s.t loeng, arutelu, rühmatöö ja praktiline õpe (nt erihoolekandeasutuste külastus).
Õppekeskkonna kirjeldus: 
Õpperuumid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja internetiga varustatud õppeklassid.
Praktilist õpet viiakse läbi praktikaklassis, mis on sisustatud vastavate seadmete ja vahenditega. Lisaks toimub õppekäik erihoolekandeasutustesse.
Õppematerjalid
1. Asberg, M. (2012). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused : hooldustöötaja riikliku õppekava rakendamist toetav õppematerjal. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf

Kursuse maksumus:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 561 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb praktilise tööna vastavalt juhtumile – analüüs ja esitlemine
Hindamismeetod: on praktiline töö (kodune ülesanne) ja grupis esitlemine.
Hindamiskriteerium: Vastavalt etteantud lähteülesandele - juhtumile, analüüs ja grupis esitlemine.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A(arvestatud), MA (mittearvestatud).
Koolitaja: 
Stella Nuust - on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanda eriala, omab rakenduslikku kõrgharidust. Stella on töötanud Tartu Vaimse Tervise Keskuses rehabilitatsioonispetsialistina (2004-2006).
PKHK, hooldustöötaja eriala ja esmaabi kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja.
Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input