Metsataimekasvatus 19.09-04.10.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 19.09-20.09 jätkub  27.09 ja 03.10 õppekäikudega taimlatesse ning 04.10.2024 koolimajas,  korraga 8 akadeemilist (aktundi) sh kahel päeval  õppekäigud Pärnumaa ja Lääne-Virumaa taimlatesse.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 19.09  PKHK A-korpus, ruumis A220
Kell 9.00-9.15 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 9.15-10.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Kell 11.00-12.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
Kell 13.00-14.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Kell 14.45-16.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Teisel päeval 20.09 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum A220
9.00-10.30  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
12.45-14.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
14.30-16.00 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
27.09 kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi  17.30
03.10  kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi  17.30
Viimasel päeval 04.10 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum A220
9.00-10.30  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.00-14.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
14.45-16.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Toimumise kuupäevad: N19.09, R20.09, R27.09, N03.10, R04.10.2024.
Maht:
40 akadeemilist tundi sh 24 tundi teoreetilist ja 16 tundi praktilist õpet - õppekäigud taimlatesse
Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustada soovivad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümberõppida või naasta erialasele tööle või alustada metsandusettevõtlusega.
Grupi suurus: 8 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine ja soovituslikult eelnevad teadmised metsandus- ja/või aiandusvaldkonnas.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
1. selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid
3. tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
4. tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
5. kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat
6. omab arusaama roheoskuste ja -teadmiste kasutamise vajadusest.
Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Teoreetiline õpe 24 akadeemilist tundi ja praktiline õpe 16 akadeemilist tundi
1. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
2. Metsaseemnemajandus
3. Istutusmaterjali tootmine
4. Rohepööre metsamajanduses
5. Põhilised taimlas esinevad haigused ja nende vältimine
6. Õppekäik istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse – vaatluspraktika avamaataimlas: seemnete külv, taimede väljakaevamine, sorteerimine, kimpu sidumine, ajutine maasse kaevamine, koolitamine, väetamine; (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad.
7. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub klassiruumis ja õppekäigud  ning praktiline töö taimlates. Klassiruumis on 24 õppijakohta, valge tahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppurile on töökoht koos laua ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (lühikonspekt), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale. Praktiline töö, õppekäik, toimub Lääne-Virumaa ja Pärnumaa taimlasse Taimlatesse õppekäigule minekuks peavad õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud.
Õppematerjalid
Laas, E. (2012). Metsamajanduse alused. Tartu Ülikool https://www.apollo.ee/metsamajanduse-alused.html

Kursuse maksumus:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 600 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.

Hindamismeetod: Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:

  1. Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
  2. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;
  3. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;
  4. Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;
  5. Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
  6. Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid
  7. Teab rohepöördest metsamajanduses

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A(arvestatud), MA (mittearvestatud).

Koolitaja: 

Kaja Hiie -  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja. Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse eriala 1994.a; Tallinna Pedagoogikaülikool, kutseõpetaja; andragoogi kutsekvalifikatsioon, 2010.
Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input