CADMATIC Electrical algkoolitus 15.11-14.12.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 15.11-14.12.2024  reedeti ja laupäeviti,  korraga 5 akadeemilist (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 15.11  PKHK A-korpus, ruumis A402
Kell 15.15-15.45 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 15.45-17.15 koolitaja Uno Kuller 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 17.30-19.00-19.45 koolitaja Uno Kuller 3 aktundi
Teisel päeval 16.11 PKHK A-korpus, ruumis A402
9.00-10.30  koolitaja Uno Kuller 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
10.45-12.15-13.00  koolitaja Uno Kuller 3 aktundi
Toimumise kuupäevad: R15.11, L16.11, R29.11, L30.11, R06.12, L07.12, R13.12, L14.12.2024.
Maht:
40 akadeemilist tundi sh 16 tundi teoreetilist ja 24 tundi praktilist õpet
Sihtrühm: Elektri- ja tehnilistel aladel töötavad inimesed, kes vajavad tööprotsessi kavandamisel,  informatsiooni vahetamisel, teostatud töö dokumenteerimisel ja arhiveerimisel digitaalkujul esitatud projektdokumentatsiooni.
Grupi suurus: 15 inimest
Õppe alustamise nõuded: 
Arvuti kasutamise ja tehnilistel töödel töötamise kogemus. Vajalik keskhariduse olemasolu.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
1. omab ülevaadet arvutipõhise projekteerimise CAD (Computer-aided design) olemusest ja praktilisest kasutusest
2. koostab arvutigraafika vahendite abil elektripaigaldiste ehituse ja käidu tööga seonduva lihtsa tehnilise joonise
3. avab ja prindib projekteerija poolt koostatud CAD joonise, vajadusel teeb joonisest otsest tööd käsitleva väljavõtte
4. salvestab ja arhiveerib elektripaigaldiste ehituse/käidu tööde dokumenteerimisel kasutusel olnud joonised, sisestab projekti joonistele töö käigus tehtud muudatused.
Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Auditoorse töö maht16 akadeemilist tundi

1. Arvutijoonestamine- Computer Aided Design- CAD. Põhitõed, vektorgraafika ja failivormingud
2. CADS Planner Electric. Joonisega alustamine, töölaua tutvustus
3. Töökeskkonna seadistamine
4. Tehniline joonis. Mehaanikadetaili projektjoonis
5. Installatsiooni joonised. Elekriistallatsiooni plaanjoonis
6. Elektri- ja automaatikaskeemid. Elektrimootori käivituse skeemjoonis
7. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Praktilise töö maht 24 akadeeemilist tundi
1.Tehniline joonis. Mehaanikadetaili projektjoonis
• Käskude sisestamine, koordinaatide sisestamine
• RASTER, OSNAP ja ORTHO funktsioonid
• Objektide lisamine, objektide redigeerimine, mõõtjooned ja tekst
• Kihijoonised
• Jooniste printimine
2. Installatsiooni joonised. Elekriistallatsiooni plaanjoonis
• Projekti alustamine. Alusjoonis
• Sümbolid, sümboli sisestamine joonisele
• Kaabelduse joonestamine
• Plaanjoonise printimine
3. Elektri- ja automaatikaskeemid. Elektrimootori käivituse skeemjoonis
• Töö alustamine
• Elektrimootori käivitusskeemi koostamine
• Peavoolu- ja juhtahela joonestamine
• Skeemjoonise printimine
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpperuumid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja internetiga varustatud õppeklassid.
Auditoorne ja praktiline töö toimub tarkvaraga „CADMATIC Electrical“ varustatud arvutitöökohtadega õppeklassis.
Õppematerjalid
Õppijad saavad kasutada õpetaja koostatud juhendmaterjale

Kursuse maksumus:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 640 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On osalenud vähemalt 70% kontakttundides
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija koostab vastavalt antud ülesandele elektrimootori käivitusskeemi ja prindib skeemjoonise
Hindamismeetodiks: Praktiline töö, kus õppija koostab elektrimootori käivitusskeemi ja prindib skeemjoonise
Hindamiskriteerium: 
1. Skeem on funktsionaalselt õige
2. Teoreetiliselt võimaldab mootorit käivitada
3. Prinditud skeem on paberi formaadile vastav
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A(arvestatud), MA (mittearvestatud).

Väljastatavad dokumendid
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

Koolitaja: 
Uno Kuller , kvalifikatsioon: elektriinsener

Haridus: Tallinna Polütehnikum, tööstuslikud elektriseadmed;
Tallinna Polütehniline Instituut, elektriajamid ja tööstusseadmete automatiseerimine; Tallinna Ülikool, õppepedagoogika.
Uno Kuller on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse elektriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja ning Pärnumaa Aasta Koolitaja 2022 laureaat.

Koolituse korraldaja:
 Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input