Laotöö korraldamine

Aeg: planeerimisel oktoober 2024, T ja N ja üle nädala K kell 16.30-19.45, 4 ak. tundi korraga., 15 minutit on paus sisse arvestatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Erialase tasemehariduseta täiskasvanud
Töötab tootmisettevõttes, laos

Grupi suurus: miinimum 5 inimest

Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
1. Määratleb ära logistilised funktsioonid ja seostab erinevad logistikaprotsessid tarneahelas.
2. Teab pakendite liigituspõhimõtteid ja rakendab nendevahelisi seoseid lähtudes ruumikasutuse efektiivsusest.
3. Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi situatsioonülesannete lahendamisel.
4.Teab ladude klassifikatsiooni ja nende funktsioone.
5.Tunneb kaupade mahalaadimise ja vastuvõtmise protsessi.
6.Teisaldab saadetised ja ladustab vastavalt hoiustamissüsteemile.
7.Komplekteerib ja pakib saadetised, arvestades komplekteerimise meetodeid, pakkimise ja markeerimise nõudeid.
8.Korraldab juhendamisel inventuuri ettevalmistustöid, viib läbi inventuuri ja selgitab saldovahede tekkimise põhjuseid.
9.Teab laotehnoloogiaid ja seadmeid ja hoiab laos puhtust ja korda.
10.Teostab laotöötoiminguid ja nendega seotud riske.
11.Arvutab laotäiteaste, koormaruumi suurust, laotööde efektiivsust.
12.Mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid.
13.Teab klienditeeninduse taseme mõõtmise kriteeriumeid ja nende rakenduse põhimõtteid.
14.Tunneb ja rakendab klientide nõustamise, kaebuste, reklamatsioonide, konfliktsituatsioonide lahendamise põhimõtteid.
15.Saab aru kvaliteedi mõistest ja teab erinevaid kvaliteedijuhtimise põhimõtteid.
16. Rakendab omandatud teadmisi, oskusi infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel kasutades erialast terminoloogiat.
17.Osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast suuliselt ja kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt.
18. Mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid.

Koolituse teemad:
1. Kutsestandardi nõuded laotöötajale: isikuomadused, teadmised ja oskused. 2 tundi
2. Laotöötaja tööohutus , ettevõtte töökorraldus. 4 tundi
3. Mõisted logistikas laonduses. Tootja, hankija, hanked, tarned, transport, kliendid,pakend, märgistus, kood, kaup, materjal, BM, MRP, JIT. 6 tundi
4. Laotöötoimingud ja operatsioonid, koorma esmane ülevaatus ja laadimise korraldamine, kauba paigutamine vastuvõtualale, dokumentide kontroll, koguse ja kvaliteedi kontroll, kaupade paigutamine hoiukohtadele, kaupade komplekteerimine, transportpakendi koostamine, kauba väljastamine. 20 tundi
5. Erinevad hoiustamisviisid. Hoiukohtade hooldamine. ABC ,XYC analüüs. 10 tundi
6. Kaupade komplekteerimisviisid. 10 tundi
7. Klienditeenindus logistikas. 10 tundi
8. Matemaatilise ja situatsioonülesanded laost. Koormaruumi ja lao suurused ja täiteaste. Klientide teenindamine. 15 tundi
9. Lõpuülesanne. 3 tundi

Kursuse hind: 800 eurot, võimalus tasuda kahes osas

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Test 30-st 3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus. Testi sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
Test 30-st 3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus.

Läbiviijad:
Aime Harjakas, PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja
Kvalifikatsioon:
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum, tööstus- ja toidukaupade tundmine, 1965
Eesti Majandusjuhtide Instituut, materiaal-tehniline tagamine uutes majandustingimustes, 1989
Läbi viinud perioodil 2010-2014 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi ja tasulisi laotöötaja koolitusi
ÕKTR juht
Heria Lampp, PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja, lõpetanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse laomajanduse eriala.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input