Laojuhi koolitus

Aeg: planeerimisel kevad 2024, kaks korda nädalas, 4 ak. tundi korraga, 15 minutit on paus sisse arvestatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Keskharidus.
Omab laotöö kutset või läbinud laotöö eriala või osalenud erinevatel koolitustel.
Töökogemus laos.

Grupi suurus: miinimum 5 inimest

Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
• analüüsib juhtimistegevusi ning juhtimisprobleeme organisatsioonis
• valdab esmaseid meetodeid personalijuhtimise funktsioonide täitmiseks
• analüüsib lao üldplaneeringu toimimise tulemuslikkust lähtuvalt lao liigist ja hoiustatavatest kaupadest kasutades oskuslikult laotarkvara
• teeb erinevaid varude juhtimise toiminguid ja määrab reservvarude suurused saadud analüüsi põhjal
• planeerib tööjõuvajadust laos, arvestades laotoimingute tulemuslikkuse näitajaid
• korraldab kaupade vastuvõtmise lattu vastavalt töökorraldusele
• korraldab ja organiseerib kaupade hoiustamise lähtudes kaubavoogudest
• organiseerib kaupade väljastamist laost lähtudes kliendisaadetistest ning oskab täita tüüpdokumente
• korraldab laotööd vastavalt kokkulepitud klienditeenindustasemele
• käsitleb pretensioone ja reklamatsioone arvestades ettevõttes kehtestatud korda, õigusakte ja klienditeeninduse eesmärke

Koolituse teemad:
1. Kutsestandardi nõuded laojuhile: isikuomadused, teadmised ja oskused. 2 tundi
3. Lao planeerimine ja laoressursside juhtimine (ladude liigid ja funktsioonid, laotehnoloogiad ja -seadmed, ladude planeerimine ja laotoimingute juhtimine ning mõõtmine, varude juhtimine, riskide ohjeldamine, laotöötoimingute juhtimine). 30 tundi
4. Laotöö toimingute korraldamine (erinevad tegevused laos, klienditeenindus, dokumentatsioon). 30 tundi
5. Juhtimine ja juhendamine (juhi funktsioonid ja rollid, juhtimisfunktsioonid, meeskonnaliikmete rollid, personali planeerimine, personali hindamine, arendamine ja hoidmine, tööõigus (töölepingud, ametijuhendid), töögraafikute koostamine. 15 tundi
6. Lõpuülesanne. 3 tundi

Kursuse hind: 850 eurot, võimalus tasuda kahes osas

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Test 30-st valikvastusega küsimusest, praktiline ülesanne, üks matemaatiline ülesanne ja ühe situatsioonülesande suuline esitlus. Testi sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
Valikvastusega test (3p), praktiline ülesanne (4p), üks matemaatiline ülesanne ja ühe situatsioonülesande suuline esitlus (3p). Kokku vajalik saada vähemalt 7 punkti 10st.

Läbiviijad:
Aime Harjakas, PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja
Kvalifikatsioon:
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum, tööstus- ja toidukaupade tundmine, 1965
Eesti Majandusjuhtide Instituut, materiaal-tehniline tagamine uutes majandustingimustes, 1989
Läbi viinud perioodil 2010-2019 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi ja tasulisi laotöötaja koolitusi
Heria Lampp, PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja, lõpetanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse laomajanduse eriala. Omab Laojuht, tase 5 kutsetunnistust.
Külalislektor ettevõttest (selgub)

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input