Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad) 2024

Toimumise koht: Pärnumaa KHK, Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga puidu – ja metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed.
Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi tehnilise joonestamise alustest ning saada õpetust vektorgraafilise projekteerimistarkvara edukaks kasutamiseks.
Maht: 60 tundi
Aeg: 24.09- 14.11.2024, T ja N kell 16.15-19.30 (korraga 4 ak. tundi). 
Töövorm: Loeng, praktiline töö

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostude eskiise. Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil vormistada ja joonestada kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid joonestusprogrammis.

Õpiväljund:
Õppija teab ja tunneb
• tööjooniste tingmärke ja sümboleid;
• kujutiste liike ja kujutamise põhimõtteid;
• mõõtmestamise põhimõtteid ja mõõtarvude kandmist joonistele;
• keermete kujutamist;
• masinaelementide kujutamist;
• selgitavate andmete ja märkuste märkimist joonisele.
• erinevaid masinjoonestamisprogramme.
Õppija oskab
• joonestada ja lugeda tehnilist joonist;
• joonestada ja lugeda lihtsamate detailide ja koostude eskiise.
• joonestada ja vormistada kahe – ja kolmemmõõtmelisi jooniseid masinjoonestamise programmis.

Koolituse teemad:
GEOMEETRILINE JOONESTAMINE.
Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk.
KUJUTISED.
Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel.
MÕÕTMESTAMINE.
Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele.
KEERMED.
Keermete kujutamine ja tähistamine joonisel.
MASINAELEMENTIDE KUJUTAMINE.
Lahtivõetavad ja kinnisliited. Polt- ja tikkpoltliide. Keevisliide. Keevisõmblus. Hammasliide. Hammasülekanded. Vedrud.
SELGITAVATE ANDMETE MÄRKIMINE JOONISELE.
Erinevate materjalide kujutamine ja tähistamine joonisel. Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Selgitavad märkused joonisel.
MASINPROJEKTEERIMISEKS KASUTATAV TARKVARA.
Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine.
JOONISTE KOOSTAMISE ALUSED.
Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt.
OBJEKTIDEGA MANIPULEERIMINE JOONISEL.
Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega. Kihtide kasutamine joonisel.
GRAAFIKAELEMENDID.
Graafikaelementide (faasid, polyline ja tekst) kasutamine, graafikaelementide omaduste muutmine eri kihtideks.
MÕÕTMED.
Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel
OBJEKTIDE MASSIIVID.
Geomeetriliste elementide grupiviisiline joonestamine, objektide massiivid, nende loomine ja kasutamine.
3D PROJEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED.
Kolmemõõtmelised joonised ja nende koostamine. Jooniste vormistamine.

Hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Hindamismeetod: praktilised tööd (metalli koostejoonised; puidu detaili ja koostejoonised. Jooniste vormistamine).
Hindamise tulemus: A (arvestatud)

Grupi suurus:
miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind: 990€/ in. (sisaldab koolitust ning õppematerjale)
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Läbiviija:

Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7). Pikaaegne koolitamiskogemus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input