Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (2024)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koolituse aeg: Planeerimisel sügis/ talv 2024. Koolitus registreerumiseks avatud.
Toimumise koht:  Pärnumaa Kutsehariduskeskus,  Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: Mootorsõidukitehniku kutsealal töötavad  isikud, kes soovivad omandada  osakutse „Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4“, mis on kohustuslik sõidukite kliimaseadmete käitlemise töid tegelevatele isikutele.
Maht:  9 tundi, kell 09.00-17.00.
 
Koolituse teemad:
 1. Teoreetilised moodulid
  1.1. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmete käitamine mootorsõidukites, fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusagensite keskkonnamõju ja sellega seonduvad keskkonnaõigusaktid.
  1.2. Mootorsõidukites kliimaseadmete käitamise põhialused.
  1.3. Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
  1.4. Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest.
  1.5. Fluoritud kasvuhoonegaaside keskkonnasõbralik kokkukogumine, teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest.
 1. Praktilised moodulid
  2.1 Külmutusagensi mahuti käsitsemine.
  2.2 Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine.
  2.3 Kogumisseadme käitamine.
 
Õpiväljundid:  Koolituse läbinu omandab mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused  EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisa „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded” kohaselt  ning sooritab osakutse eksami.
 
Grupi suurus:  koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10.  Piisava arvu avalduste laekumisel võtab koolitusjuht iga koolituse soovijaga ühendust ning teatab  koolituse  toimumise ajakava,  koha ning väljastab koolituse arve.
Koolituse maksumus:  225 eur/osaleja.  Tasumine ülekandega arve alusel.
Kutseeksam:  Kutse andja- Autokutseõppe Liit MTÜ, Liimi 1 Tallinn. Info osakutse taotlejale https://autokutse.ee/kutsed/
Kutseeksami tasu 223€  tasuda kutse andja arve alusel.
Kompetentse hinnatakse kliimaseadme käitlemise praktiliste oskuste esitlemise kaudu  koolituse lõppemisel  ja sellele järgneval teoreetiliste teadmiste kontrollimisel.
Teooriatest koosneb kahest osast, kummaski 15 küsimust.
Test 1 Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained.  Lävend 80%
Test 2 Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamist  ja kutseala puudutavate õigusaktide tundmine.  Lävend 80%
 
 
Kursusest loobumine:  Koolituses loobumisest tuleb teatada vähemalt  5 tööpäeva enne koolituspäeva. Hilisema teatamise korral  jääb koolituse tasu koolitajale ja kutse andmise tasu kutse andjale.  Erandina tagastatakse tasud tõendatud olulise põhjuse  (haigestumine, õnnetusjuhtumid) olemasolul.
 
Koolituse läbiviija:
Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu)
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7. Eesti Maaülikool (tähtajatu).

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input