Koka koolituse algõpe

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aeg: planeerimisel aastsl 2023, kokku 5 kuud. Nädalas 2-3 korda, 8 ak tundi. Tunniplaan koostatakse nädala kaupa ette.

Maht: 350 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 8//12, Pärnu
Sihtrühm: õppija, kes soovib omandada koka tööks vajalikud eelteadmised ja praktilised oskused.

Nõuded õpingute alustamiseks: riigikeele oskus.

Õppekava: Õppeprogramm on koostatud lähtudes Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka eriala õppekavast, toitlustusteenindaja eriala õppekavast ja koka tase 4 kutsestandardist- ja kvalifikatsioonieksami nõuetest.

Eesmärk:
• Koolituse aluseks on kokk, tase 4 kutsestandard.
Koolitusel osaleja omandab koolituse käigus vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks kokana. Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused toidutoorme käitlemiseks (sh kasutades selleks mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid) ning juhendi järgi toidu valmistamiseks ja serveerimiseks. Koolitus toetab majandusliku mõtteviisi kujundamist, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Veel ka oskust korraldada oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt, täita ettevõtte enesekontrolli plaanis ettenähtud tegevusi ja hügieeninõudeid, planeerida aega ning töötada meeskonnas. Koolitatav omandab valmiduse valmistada toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovidele, tegutsedes ja käitudes eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Kogu kursuse praktilised tunnid toimuvad koolis, ettevõttepraktikat ei ole.

Kursuse teemad:
• Kultuurilugu, 16 tundi, Taisi Talviste
• Toiduhügieenikoolitus, 6 tundi, Hilja Pillisner
• Toitlustusteenindus, 12 tundi Peep Peetersoo
• Töökeskkonna ohutus 4 tundi Marina Madisson ja esmaabi , 16 tundi Stella Nuust
• Menüü, kalkulatsioonide ja hindade koostamine, 10 tundi Ingrid Ploom
• Menüü, kalkulatsioonide ja hindade tegemine arvutil, 16 tundi Ingrid Ploom
• Joogiõpetus, 8 tundi Peep Peetersoo
• Töökorraldus toitlustusettevõttes, 8 tundi Marina Madisson
• Toiduainete õpetus, 16 tundi Taisi Talviste
• Suurköökide seadmed, 6 tundi Heli Hinrikson
• Puhastusteeninduse alused, 8 tundi Annely Raev
• Kulinaaria teooria, 40 tundi Taisi Talviste, Heli Hinrikson, Marina Madisson
• Kulinaaria praktika, 170 tundi Taisi Talviste, Heli Hinrikson, Marina Madisson, Herkki Ruubel, Ingrid Ploom
• Ettevalmistus eksamiks, 6 tundi Marina Madisson
• Eksam, 8 tundi

Õpiväljundid:
• Teab käidelda toidutooret ja toitu säästlikult.
• Valmistab eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju.
• Teab kasutada külm- ja kuumtöötlemismeetodeid.
• Valmistab vastavalt juhendile valmistada köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid- ning toite.
• Valmistab koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel ja serveerimisel.
• Teeb köögis puhastus- ja koristustöid.

Grupi suurus: miinimum 7 õppijat

Koolitajad:
Taisi Talviste PKHK koka eriala kutseõpetaja
Marina Madisson PKHK koka eriala kutseõpetaja
Heli Hinrikson PKHK koka eriala kutseõpetaja
Herkki Ruubel, PKHK koka eriala kutseõpetaja
Sergei Tšekmarjov, PKHK koka eriala kutseõpetaja
Ingrid Ploom PKHK koka eriala kutseõpetaja
Hilja Pillisner, külalislektor
Stella Nuust PKHK esmaabi õpetaja
Peep Peetersoo PKHK teeninduseriala kuteõpetaja
Annely Raev, PKHK majutusteeninduse kutseõpetaja

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid;
2. on sooritanud kõik tööd, mida õpetajad on andnud teha, et neid hinnata.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Koolituse hind: 2500 eurot sisaldab toorainet, mida kursusel kasutatakse ja paljundusmaterjali. Kurse eest saab tasuda mitmes osas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, Täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht heleri See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 53446945 /4451968

 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input