Fruktodisaini koolitus

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sihtrühm: kõigile kokakunsti ja toidutegemise ja fruktodisaini huvilistele.
Aeg: selgub piisava arvu huviliste korral
Maht: 16 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, B-korpus, õppeköök
Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi fruktodisainist kõigile kokandushuvilistele. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab läbi käelise tegevuse eneseväljendamise oskused erinevate köögi-, juur- ja puuviljadest kaunistuste valmistamisel.

Teemad:

Fruktodisainiks kasutatavad töövahendid ja tööohutus;
Fruktodisainiks kasutatavad toorained (köögi-, juur- ja puuviljad) ja erinevad materjalid;
Nikerdamiseks vajaminevad töövahendid;
Toorained – nendest lillede, lehtede, liblikate nikerdamine;
Säilitamine;
Köögi-ja puuviljadest seadete valmistamine;
Fruktodisainis kasutatavad töövõtted ja ergonoomika;
Valmistoodete säilitamine ja viimistlemine;
Kompositsiooni kujundamise põhitõed ja eksponeerimine.


Õpiväljundid:
õppija mõistab köögiviljade ja puuviljade tähtsust toitumisel, roogade kaunistamisel ja nendest seadete valmistamisel;
omandab  kogemusi erinevatest köögiviljadest lillede, liblikate, lehtede jne. disainimisel;
õppija valib fruktodisainiks sobivad köögi-ja puuviljad ning töövahendid.

Praktilise töö hindamine:
õpilane järgib töötamisel hügieenireegleid, kasutades eesmärgipäraselt töövahendeid ja töövõtteid, valib praktilise töö sooritamiseks sobivad viljad/materjalid ja viimistleb oma praktilise töö tulemuse nõuetekohaselt, eksponeerib oma praktilise töö tulemust kompositsiooni reegleid järgides.

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:
sobivate toorainete ja töövahendite valik, harjutusülesanded
Kompositsiooni kavandamine, teostamine, viimistlemine, esitlemine ja jäädvustamine.

Koolitaja: Malle Kallus, PKHK kutseõpetaja

Maksumus: 112 EUR.  Kaasa tuleks võtta õunasüdame eemaldaja, väike terav nuga, šašlõki tikud puidust ja hambatikud.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input