Fruktodisaini koolitus

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sihtrühm: kõigile kokakunsti ja toidutegemise ja fruktodisaini huvilistele.
Aeg: planeerimsiel juuni 2019, kell 17.00-20.15, 4 ak tundi, kokku 4 korda
Maht: 16 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, B-korpus, õppeköök
Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi fruktodisainist kõigile kokandushuvilistele. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab läbi käelise tegevuse eneseväljendamise oskused erinevate köögi-, juur- ja puuviljadest kaunistuste valmistamisel.

Teemad:

Fruktodisainiks kasutatavad töövahendid ja tööohutus;
Fruktodisainiks kasutatavad toorained (köögi-, juur- ja puuviljad) ja erinevad materjalid;
Nikerdamiseks vajaminevad töövahendid;
Toorained – nendest lillede, lehtede, liblikate nikerdamine;
Säilitamine;
Köögi-ja puuviljadest seadete valmistamine;
Fruktodisainis kasutatavad töövõtted ja ergonoomika;
Valmistoodete säilitamine ja viimistlemine;
Kompositsiooni kujundamise põhitõed ja eksponeerimine.


Õpiväljundid:
õppija mõistab köögiviljade ja puuviljade tähtsust toitumisel, roogade kaunistamisel ja nendest seadete valmistamisel;
omandab  kogemusi erinevatest köögiviljadest lillede, liblikate, lehtede jne. disainimisel;
õppija valib fruktodisainiks sobivad köögi-ja puuviljad ning töövahendid.

Praktilise töö hindamine:
õpilane järgib töötamisel hügieenireegleid, kasutades eesmärgipäraselt töövahendeid ja töövõtteid, valib praktilise töö sooritamiseks sobivad viljad/materjalid ja viimistleb oma praktilise töö tulemuse nõuetekohaselt, eksponeerib oma praktilise töö tulemust kompositsiooni reegleid järgides.

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:
sobivate toorainete ja töövahendite valik, harjutusülesanded
Kompositsiooni kavandamine, teostamine, viimistlemine, esitlemine ja jäädvustamine.

Koolitaja: Malle Kallus, PKHK kutseõpetaja

Maksumus: 112 EUR.  Kaasa tuleks võtta õunasüdame eemaldaja, väike terav nuga, šašlõki tikud puidust ja hambatikud.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).